VIII edycji konferencji MIFOD

Aktualne problemy gospodarki odpadami podczas VIII edycji konferencji MIFOD

Spółka AK NOVA zachęca do udziału w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), które odbędzie się 26. lutego br. w Kielcach, podczas Targów EKOTECH.

W zamyśle organizatora, MIFOD to spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami gospodarki odpadami, a udział w serii wykładów i dyskusji ma pozwolić na odnalezienie właściwej drogi w coraz bardziej skomplikowanym świecie przepisów, wykładni i procesów związanych z gospodarowaniem odpadami. AK NOVA przypomina, że w zeszłorocznej edycji Forum swój udział zarejestrowało 230 osób, pochodzących głównie z południowej Polski.

Tegoroczna edycja MIFOD będzie poświęcona sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz jej perspektywom na najbliższy czas. Konferencja ma być próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy w obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Będzie też próbą podpowiedzi, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne czy też instalacje do przetwarzania odpadów, aby odnaleźć się w nowych realiach. Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, przedstawiciele kadry zarządzającej w firmach zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą.

Tematyka VIII edycji konferencji MIFOD

Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego będą tematem wystąpienia Andrzeja Bednarza. Natomiast Bartłomiej Adamiec przedstawi temat „Nowy BAT na MBP – implementacja przepisów z wykorzystaniem autorskich systemów zarządzania jakością”. „Fermentacja odpadów w liczbach, czyli czy to się opłaca?” – odpowiedzi na to pytanie postara się udzielić Jacek Chrząstek.

„BAT lub Audyt techniczny jako nowe narzędzie optymalizacji funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów” – tak brzmi tytuł wystąpienia, które przygotuje Łukasz Kubisz.

„Sortowanie z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń – koszty i efekty” przedstawi Mariusz Rajca. Z kolei mecenas Anna Specht-Schampera skupi się na aktualnych problemach prawnych.

VIII edycji MIFOD

Prelegent zza granicy – Cristian Roverato – zaprezentuje „Wdrażanie systemów selektywnej zbiorki we Włoszech”, a Hanna Rudolf omówi „Nowe trendy w ubezpieczeniach gospodarki odpadami.

Organizator przewidział także czas na wystąpienia przedstawicieli Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kolei w bloku tematycznym pt. „Gospodarka Odpadami Okiem Praktyka” miejsce będzie miała prezentacja metod, efektów, pomysłów i kosztów z wybranych regionów Polski. W tej części głos mają zabrać m.in. Jacek Połomka, Andrzej Sobolak i Janusz Fic.

Kolejną edycję Forum zamknąć ma dyskusja, a wieczorem bankiet dla uczestników.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Bezpłatny udział w VIII edycji konferencji MIFOD – wymagane wcześniejsze zgłoszenie

Konferencja adresowana jest do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową. Warto pamiętać, że udział w MIFOD jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza (można go również pobrać i przesłać mailem) lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: panek@apriva.pl lub ekotech@targikielce.pl.

Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie www.aknova.com.pl

fot. AK NOVA

reklama

reklama

reklama

reklama