Aktualizacja WPGO dla Wielkopolski

Aktualizacja WPGO dla Wielkopolski

Będzie aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) – zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) i dodaje, że prace nad dokumentem już trwają.

Tematowi aktualizacji WPGO poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się 2. sierpnia w urzędzie marszałkowskim. W jej trakcie Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego poinformowała o rozpoczęciu prac nad zmianami w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 i przedstawiła działania, które zarząd województwa podejmuje w obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych w regionie poznańskim.

Aktualizacja WPGO dla Wielkopolski – ruszają prace

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wsłuchuje się we wszystkie głosy odnoszące się do zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych, jak i biodegradowalnych, dostrzega problem i dlatego podjęto decyzję o aktualizacji WPGO – podkreśla UMWW.

Zmiana zapisów WPGO będzie poprzedzona racjonalną, zgodną z przepisami prawa analizą sytuacji, związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Ostateczny kształt WPGO będzie determinowany różnymi czynnikami.

Jak zaznacza UMWW wszelkie zmiany limitów mocy przerobowych muszą uzyskać aprobatę Ministra Środowiska. A sam WPGO musi także spełniać m.in. wymogi i kryteria stawiane w dyrektywach unijnych, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w ustawie o odpadach, gdzie szczególny nacisk położony jest na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co z kolei przekłada się na oczekiwany w najbliższych latach spadek ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych – zaznacza UMWW.

Warto przy okazji dodać, że 26 lipca br. zarząd województwa wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do prac legislacyjnych związanych z aktualizacją WPGO. W związku z tym na sierpień zaplanowano skierowanie zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy. W tym miesiącu ma także nastąpić zabezpieczenie środków w budżecie oraz wystąpienie z pismami dotyczącymi weryfikacji potrzeb w odniesieniu do WPGO, do gmin, związków międzygminnych i podmiotów prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i).

Według przyjętych założeń poddanie projektu aktualizacji WPGO pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaplanowano na trzeci kwartał 2019 r.

Główne prace analityczne związane z aktualizacją WPGO objąć mają analizę ankiet i sprawozdań gmin i związków międzygminnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2016 i 2017. Mają uwzględnić także korektę mocy przerobowych RIPOK-ów, opierającą się na nowych prognozach strumieni odpadów, a także ewentualną korektę granic regionów i planu inwestycyjnego w zakresie np. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie www.umww.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny