WPGO

Aktualizacja lubuskiego WPGO – apel z Gorzowa Wlkp.

Gorzowska spółka Inneko poinformowała o apelu skierowanym do radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Czego dotyczy apel? Chodzi o trwające prace nad aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO).

Apel prezydenta Gorzowa Wlkp. w sprawie WPGO

Jak wynika z informacji nadesłanej przez Spółkę, działania Inneko wspiera Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, apelując o utrzymanie regionu północnego w obecnym kształcie. Tylko takie rozwiązanie jest, w opinii autora apelu, szansą na realizację porozumień zawartych pomiędzy regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), należącą do grupy kapitałowej Inneko a gminami.

Chodzi o pozostawienie gmin zrzeszonych w ramach związków międzygminnych CZG MG-6, CZG SGO-5 oraz gminy niezrzeszonej Drezdenko w jednym regionie. W liście, który trafił do radnych Sejmiku można przeczytać m.in.: „…Proces inwestycyjny musi opierać się na twardych założeniach. Jednym z nich było rozpoznanie rzeczywistości dotyczącej składowania odpadów. Jeśli tak ważne założenia ulegną modyfikacji, wszystkie dotychczasowe strategie, przestają być aktualne. W ślad za tym idą ogromne koszty. Podjęte działania są wszak efektem wcześniejszych opracowań i podjętych działań w tym zakresie.

Zasada >>braku zmian zasad gry w czasie gry<< jest najlepszym zwizualizowaniem rzeczywistości, z którą mamy obecnie do czynienia. Brak konsekwencji wobec podjętych już decyzji i działań może w sposób niebywale agresywny zmienić możliwość rozwoju całej branży w północnej części województwa lubuskiego.

W przypadku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wzywam o zachowanie status quo, które na tym trudnym rynku, daje szansę na dalsze funkcjonowanie, rozwój i przede wszystkim dbałość o to co najważniejsze czyli ekologię, która bezpośrednio przekłada się na lepsze zdrowie i jakość życia Lubuszan…” – podkreśla prezydent Wójcicki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Inneko

fot. Inneko

partner portalu

reklama

reklama

reklama