Akcja wydawania pojemników

Akcja wydawania pojemników na bioodpady w Rybniku

Od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. w Rybniku trwać będzie akcja wydawania pojemników na bioodpady właścicielom nieruchomości zamieszkanych – informuje Urząd Miasta Rybnika (UM).

Akcja wydawania pojemników na bioodpady – mieszkańcy mają obowiązek odebrania pojemników

Magistrat zaznacza, że akcja wydawania pojemników na bioodpady prowadzona będzie przez firmę „EKO” M. Golik, J. Konsek, A Serwotka, w ramach zawartej umowy na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieście Rybnik”.

Akcja wydawania pojemników

Odbiór pojemników odbywać się będzie w 27 punktach zlokalizowanych na terenie Miasta, a – jak podkreśla UM – właściciele nieruchomości mają obowiązek odebrać pojemnik, w wyznaczonych miejscach i terminach.

Akcja wydawania pojemników na bioodpady w Rybniku przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tabeli w wyznaczonych punktach w poszczególnych dzielnicach miasta. Magistrat dodaje, że punkty czynne będą w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ponadto, od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 r., w godz. od 7.00 do 15.00, funkcjonować będą trzy stałe punkty odbioru pojemników na bioodpady. Będą one zlokalizowane przy ul. Przemysłowej 35 (baza firmy EKO – czynny we wtorki i w czwartki), przy ul. Jankowickiej 9 (baza firmy TRANSGÓR Rybnik – czynny w poniedziałki i środy) i przy ul. Pod Lasem 70B (była baza firmy ZEF – czynny we wtorki i czwartki).

Kogo dotyczy akcja wydawania pojemników na bioodpady?

Akcja wydawania pojemników na bioodpady dedykowana jest właścicielom lub mieszkańcom nieruchomości zamieszkanych, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.

Warunkiem odbioru pojemników jest okazanie numeru ewidencyjnego nieruchomości, dokumentu tożsamości lub potwierdzenia dokonania opłaty za odpady, a także podpisanie protokołu przyjęcia pojemnika – wskazuje UM.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkuje do ośmiu osób włącznie, otrzymają pojemnik o objętości 120 l, a właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez dziewięć osób i więcej, otrzymają pojemnik 240-litrowy.

W związku z rozpoczęciem wyposażania nieruchomości w pojemniki na bioodpady od 4 stycznia 2021 r., firma Eko dostarczy właścicielom nieruchomości jeden worek na bioodpady – na każdy odbiór wg zasady „worek za worek” – tłumaczy magistrat.

Urzędnicy miejscy podkreślają, że warunkowo odpady biodegradowalne odbierane będą w workach do czasu zakończenia akcji wydawania pojemników, czyli do 4 lutego 2021 r. Po tym okresie odpady biodegradowalne odbierane będą wyłącznie z pojemników.

Dodatkowe informacje dotyczące odbioru bioodpadów po 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie www.segreguj.rybnik.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama