90% gospodarstw segreguje odpady

90% gospodarstw segreguje odpady!

Są już wyniki pilotażowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master (SISO) wdrożonego 11 maja br. na części osiedla „Płońska” w Ciechanowie – informuje spółka T4B. Według firmy, inteligentne pojemniki T-Master ELMO zmotywowały mieszkańców do większej troski o środowisko przyrodnicze, a także do zmiany złych nawyków. Aktualnie odpady segreguje 90% gospodarstw domowych objętych programem!

Pilotaż w Ciechanowie – 90% gospodarstw segreguje odpady!

W wyniku wdrożonego pilotażowego projektu SISO na jednym z ciechanowskich osiedli liczba segregujących gospodarstw domowych sięgnęła 90%! Stan ten, przed uruchomieniem systemu był bliski 10%. Ponadto, z anonimowej ankiety przeprowadzonej przez Fundację Łydynia wśród 270 uczestników pilotażu jasno wynika, że chcieliby oni pozostać przy wdrożonej technologii – podkreśla firma T4B. Prawie 65% respondentów przyznało, że nie segregowało odpadów przed wprowadzeniem SISO T-Master. 83% mieszkańców dostrzegło walory estetyczne nowych pojemników na odpady, a prawie 71% potwierdziło, że monitoring chroniący urządzenia zwiększył ich poczucie bezpieczeństwa na osiedlu. Co więcej, 84% ankietowanych poleciłoby system innym osiedlom w swoim mieście.

90% gospodarstw segreguje odpady

Zdanie mieszkańców jest dla nas istotne. Tym samym cieszy nas ogromnie opinia, iż mimo początkowych niedogodności mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby wrócić do starego rozwiązania. Wszelkie uwagi na temat konstrukcji pojemników wdrożone są w projektach nowych modeli – podkreśla Robert Szczepankowski, prezes Zarządu T4B i nowopowstałej spółki T-Master.

Pod koniec sierpnia producent wykonał pierwsze kontrole jakości, sprawdzając poprawność zadeklarowanej przez mieszkańców frakcji w workach opatrzonych kodami kreskowymi. Wykorzystał do tego stworzoną przez siebie aplikację. To kolejny krok mający na celu uszczelnienie procesu segregacji.

Rośnie zainteresowanie rozwiązaniem

Producent tego rozwiązania podkreśla, że z uwagi na wymierne korzyści jakie niesie ta innowacyjna technologia, cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wśród przedstawicieli miast oraz gmin. – Najczęściej zadawanym pytaniem jest: „Jakie są koszty uruchomienia SISO T-Master? Pierwszym krokiem do określenia zakresu i skali systemu jest wykonanie analizy wdrożenia, która szczegółowo wytyczy ilość środków potrzebnych na inwestycję – tłumaczy prezes Szczepankowski.

W opinii firmy warto zainwestować w tę technologię, przede wszystkim po to, aby uniknąć kar finansowych grożących Polsce za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą unijną już w 2020 r. poziom recyklingu powinien wynosić 50%.

Po trzech miesiącach funkcjonowania pilotażu SISO T-Master władze miasta oraz producent zdecydowali o kontynuacji programu na osiedlu w Ciechanowie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez T4B

fot. i rys. T4B

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama