Usuwanie porzuconych odpadów

8,1 mln zł dotacji usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że do gminy Borkowice (woj. mazowieckie) trafi 8,1 mln zł dotacji na usuwanie porzuconych odpadów. Zgromadzone i zalegające tam na nielegalnym składowisku chemikalia zagrażają ludziom i środowisku przyrodniczemu – podkreśla NFOŚiGW.

Usuwanie porzuconych odpadów – ok. 1500 Mg chemikaliów

Jak zaznacza Narodowy Fundusz, przewidziane w dofinansowanym projekcie działania beneficjenta mają skutkować likwidacją nielegalnego składowiska odpadów, znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Borkowicach przy ul. Ks. Jana Wiśniewskiego. Na działce znajdują się magazyny, które zostały wypełnione odpadami zgromadzonymi w 200-litrowych beczkach. Są tam pozostawione substancje niebezpieczne, a wśród nich 1,1,2 – trichloroetan, eter dietylowy, octan etylu i aceton. Fundusz podkreśla, że chemikalia te działają destruktywnie na układ nerwowy człowieka, drażniąco na skórę i oczy, mogą też powodować nowotwory i wady genetyczne. Działanie tych substancji jest również szkodliwe dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe negatywne skutki w środowisku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że oszacowana masa odpadów niebezpiecznych, która zostanie usunięta i zagospodarowana to ok. 1500 Mg. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dopowiada fundusz.

Dofinansowanie z programu „Usuwanie porzuconych odpadów”

Finansowanie projektu umożliwił program NFOŚiGW pn. „Usuwanie porzuconych odpadów”. Umowę przekazania dotacji podpisali w październiku br. Jarosław Roliński dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW i Robert Fidos, wójt Gminy Borkowice.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama