711 dzikich wysypisk ujawnionych w Poznaniu

Do końca sierpnia br. poznańscy strażnicy miejscy ujawnili 711 dzikich wysypisk – podał Urząd Miasta Poznania (UM) i zaznaczył, że w poprzednich latach taką liczbę miejsc nielegalnego deponowania odpadów odkrywano w ciągu całego roku.

Z działek miejskich, na zlecenie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, usunięto w tym roku 125 ton odpadów komunalnych, 13 ton mebli i 5 ton gruzu – wylicza UM i dodaje, że jeżeli doda się do tego likwidowane wysypiska z terenu lasów poznańskich, poboczy dróg, parków i działek mieszkalnych, to okaże się, że skala problemu jest olbrzymia, podobnie jak koszty sprzątania pokrywane z budżetu miasta.

711 dzikich wysypisk, a najwięcej na Nowym Mieście

Z ogólnej liczby 711 dzikich wysypisk, najwięcej – 123 takie obiekty – ujawnili municypalni z Referatu Nowe Miasto Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP). W wyniku podjętych działań 25 sprawców ukarano mandatami – ponieśli oni również koszty sprzątania. W pozostałych przypadkach wystosowano pisma o uporządkowanie do podmiotów administrujących zanieczyszczonymi terenami – wskazuje UM.

Magistrat podaje przykłady interwencji podejmowanych przez SMMP w tej dziedzinie w ostatnim czasie. Strażnicy interweniowali m.in. przy ul. Trzebiatowskiej, gdzie w jednym z budynków osoby tam przebywające w krótkim czasie nagromadziły spore ilości rozmaitych odpadów, które stały się siedliskiem gryzoni. Sprawców ukarano mandatem i nakazano im także uprzątnięcie terenu. Z kolei na pobocze ulicy ul. Michałowo wyrzucono dwa worki wypełnione odpadami z gospodarstwa domowego, a w ustaleniu sprawców pomogli mieszkańcy. Natomiast na terenach nadwarciańskich, nad brzegiem rzeki porzucono pozostałości z remontu – gruz, plastikowe opakowania, dywan i wiele innych przedmiotów. Jak podaje UM, w tym wypadku porządkowaniem zajęła się firma sprzątająca tereny miejskie.

Pomoc mieszkańców

Poznański magistrat zwraca uwagę, że interwencje dotyczące zanieczyszczonych miejsc publicznych, to jedne z częściej zgłaszanych spraw przez mieszkańców, którzy od początku roku przekazali do straży miejskiej 2755 informacji o zaniedbaniach porządkowych – poczynając od dużych wysypisk odpadów, a kończąc na brudnych chodnikach. W wyniku interwencji podjętych po sygnałach mieszkańców strażnicy ukarali 1023 osoby, a 20 spraw przekazali do rozpatrzenia przez sądy – dodaje UM i dopowiada, iż do instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie czystości przekazano 4769 zaleceń sprzątania.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. SMMP

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama