68 tys. ton odpadów

Porzucili ponad 68 tys. ton odpadów niebezpiecznych – cztery osoby aresztowane

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Łodzi (CBŚP) oraz Prokuratura Okręgowa w Łodzi (PO) wykryły 3 tys. nielegalnych transportów z odpadami. Transportowane materiały zostały porzucone w ciągu ostatniego półtora roku na terenie wynajętych posesji. Można o tym przeczytać na stronie internetowej KAS. Szacunkowy koszt, zgodnego z prawem, zagospodarowania ponad 68 tys. ton odpadów niebezpiecznych porzuconych w różnych miejscach przekracza 350 mln zł. W sprawie aresztowano tymczasowo cztery osoby.

Fikcyjne spółki i nielegalne działanie z odpadami

Grupa przestępcza wystawiała dokumentację poświadczającą nieprawdę, związaną z transportem i utylizacją odpadów. Niebezpieczne odpady mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód – podkreśla KAS.

Jak można przeczytać na wspomnianej stronie internetowej, CBŚP i PO, we współpracy z KAS i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ). prowadzą śledztwo w sprawie nielegalnego postępowania z odpadami. Pracownicy WIOŚ-u sprawdzili dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do firm mogących mieć związek z przestępczą działalnością. Z informacji uzyskanych przez KAS i CBŚP wynikało, że członkowie grupy zarejestrowali fikcyjne spółki. Do ich wykrycia KAS wykorzystała dane z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Jak tłumaczy KAS, przestępstwa polegały na fałszowaniu dokumentacji w ewidencji odpadów oraz pozorowaniu transportów odpadów niebezpiecznych. Za pośrednictwem podstawionych osób, grupa wynajmowała w kilku województwach nieruchomości i magazyny, na terenie których porzucała niebezpieczne odpady.

Porzucili ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Tylko przez ostatnie półtora roku sprawcy wykonali ponad 3 tys. nielegalnych transportów. Ich łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tej ilości tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. KAS szacuje, że straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT to ok. 1,6 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Służby Celno-Skarbowej oraz policjanci z CBŚP przeszukali miejsca działalności spółek na terenie woj. łódzkiego i śląskiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych oraz nośniki danych.

Zatrzymano cztery osoby. W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały one m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Organy ścigania postawiły im także zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowania zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Na poczet przyszłych kar i grzywien zostało zabezpieczone mienie o wartości ponad 3 mln zł – dodaje KAS.

Na podstawie www.gov.pl

fot. KAS

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu