585 tys. zł kary zapłacone!

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) opublikowana została informacja podsumowująca działania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wobec jednej z działających na Pomorzu spółek.

W 2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sześcioma decyzjami nałożył na spółkę Port Service karę w łącznej wysokości 585 tys. zł – przypomina WIOŚ i wskazuje, iż firma została ukarana za to, iż w ciągu roku od dnia otrzymania odpadów pochodzących z Ukrainy, nie poinformowała o dokonaniu ich utylizacji.

Od tej decyzji spółka odwołała się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który utrzymał w mocy nałożone na firmę decyzje karne. Kolejnymi krokami przedsiębiorcy było zaskarżenie tych decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), a następnie złożenie skargi kasacyjnej na wyroki WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W bieżącym roku NSA utrzymał w obiegu prawnym sześć decyzji karnych, a firma po otrzymaniu wyroków złożyła wnioski o rozłożenie kar na raty. Jak informuje WIOŚ, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie znalazł jednak podstaw do takiego działania. W związku z czym w sierpniu przedsiębiorstwo Port Service Sp. z o. o. dokonało zapłaty sumarycznej kary pieniężnej. Środki te zostały przekazane do budżetu Państwa oraz na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w informacji opublikowanej na stronie WIOŚ-u podano, że 20 września br. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zakończył kontrolę przedsiębiorstwa Port Service i że w jej trakcie nie stwierdzono przekraczania dopuszczalnych parametrów jakości spalin odprowadzanych ze spalarni odpadów niebezpiecznych. Okresowe i ciągle pomiary emisji substancji do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów realizowane przez kontrolowany podmiot wykazują dotrzymywanie standardów emisyjnych oraz warunków emisji określonych w pozwoleniu zintegrowanym – podaje WIOŚ.

Jednocześnie WIOŚ stwierdził, że na terenie zakładu w dalszym ciągu znajdują się zmagazynowane przed spaleniem odpady niebezpieczne pochodzące z Ukrainy w ilości ok. 2 tys. ton, w tym odpady ziemi zawierającej środki ochrony roślin. Jak informuje WIOŚ, odpady te są zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa.

Informacja o ustaleniach dokonanych podczas kontroli przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego.

Na podstawie www.gdansk.wios.gov.pl

fot. WIOŚ Gdańsk

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama