500 ton do wywiezienia

3 listopada br. rozpoczął się wywóz niebezpiecznych chemikaliów z prywatnego magazynu w Komornikach (gm. Kleszczewo). Cała akcja pochłonie blisko 2,4 mln zł. Sfinansują ją Powiat Poznański oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z prawem, niebezpieczne substancje powinien wywieźć ich właściciel. Ten jednak uchylał się od odpowiedzialności. Do wywiezienia jest zatem ponad 500 ton chemikaliów. W związku z zaistniałą sytuacją, Jan Grabkowski, starosta poznański, wystąpił do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wpisanie składowiska na listę tzw. bomb ekologicznych (więcej wycieku substancji z nieszczelnych beczek  oraz o możliwościach pozbycia się ich).

 

 

Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu