Łódzka sortownia odzyskała 46,32% odpadów

46,32% odpadów, które przyjechały do miejskiej sortowni w Łodzi udało się odzyskać. Według Urzędu Miasta Łodzi (UM), wynik ten jest imponujący. Jak argumentuje magistrat, twierdzenie takie jest zasadne, bo przez wysoką inflację w 2023 r., do instalacji trafiało mniej odpadów niż w latach poprzednich.

Odzyskano 46,32% odpadów pomimo mniejszego strumienia

Wszystkich odpadów zebranych selektywnie, które trafiły do łódzkiej sortowni w 2023 r. było ponad 37,2 tys. ton. To o ponad 2,6 tys. ton mniej niż w 2022 r. Policzono w tym zestawieniu odpady z terenów zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym także zebrane w ramach umów komercyjnych oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK–ów). Mniejsza ilość odpadów związana jest ze spadkiem konsumpcji, na którą wpłynęła wysoka inflacja w ostatnich latach – uważa magistrat.

– W ostatnim roku udało się odzyskać 8177 ton szkła, 1117 ton butelek PET, 1259 ton papieru, 4391 ton kartonu 109 ton aluminium. Śmieci się nie zmarnują. Zostaną przerobione i ponownie wrócą do obiegu. To przynosi wymierne ekologiczne efekty – powiedział Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Łodzi (MPO).

Rekordowy wynik – czyja to zasługa?

Według UM, nie oznacza to jednak, że łodzianie mniej odzyskują. Wręcz przeciwnie! Większa ilość odzyskanych odpadów jest możliwa dzięki kilku czynnikom. Rekordowy wynik, to przede wszystkim zasługa łodzian. Mieszkańcy coraz chętniej segregują odpady. W stosunku do poprzednich lat widać poprawę w sortowaniu kartonu, papieru oraz szkła. Pozytywny rezultat to również zasługa 160 pracowników sortowni oraz nowym urządzeniom, które sukcesywnie są kupowane – zaznacza UM.

– Cieszymy się, że w Łodzi jest zauważalny wzrost jakości selektywnej zbiórki. Przypominamy jednak, że segregacja odpadów jest niemożliwa w sytuacji, w której wrzucamy śmieci do pojemników nie przeznaczonych dla nich. Najlepiej widać to na przykładzie kartonów. Jeśli wrzucimy odpady mokre do pojemnika z kartonami, to takiego kartonu już nie odzyskamy, bo zacznie gnić – podkreśla Leszek Kowalski, kierownik sortowni MPO.

Przy okazji magistrat wskazuje, że odzysk odpadów wiąże się z oszczędnościami dla mieszkańców. Odzyskane śmieci są sprzedawane. W 2023 r. miasto sprzedało 17 244,684 ton za łączną kwotę 6,3 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPO Łódź

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu