Usuwanie porzuconych odpadów

300 mln zł na usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że wczoraj (8 lipca 2019 r.) rozpoczął się nabór do nowego programu. Na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów zarezerwowanych zostało do 300 mln zł. Wsparciem objęte jest także przeprowadzenie remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów rozpoczyna się dzisiaj.

Usuwanie porzuconych odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

Program NFOŚiGW pn. „Usuwanie porzuconych odpadów” adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Dzięki niemu możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w tym roku w terminie do 20 grudnia br.

Obostrzenia programu wskazują, że dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub JST z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

W ramach programu udzielane będą też pożyczki. Ich oprocentowanie wyniesie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w przypadku realizacji przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego lub WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku w pozostałych przypadkach. Pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Jednak funkcjonować w tym obszarze będą pewne zastrzeżenia, które szczegółowo wskazuje regulamin naboru.

Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama