23 pojemniki na elektroodpady

23 pojemniki na elektroodpady w „Czystym Regionie”

Związek Międzygminny „Czysty Region” (ZM) poinformował, że na terenie jego działania zamontowane zostały 23 pojemniki na elektroodpady (określane przez dystrybutora mianem Miejskich Punktów Elektroodpadów). Służą one do zbierania drobnych elektrośmieci.

23 pojemniki na elektroodpady w ramach dofinansowanych projektów

23 pojemniki na elektroodpady

23 pojemniki na elektroodpady na terenie ZM „Czysty Region” zyskały miano Międzygminnych Punktów Zbiórki Elektroodpadów (MPZE). Jak tłumaczy Związek, są to urządzenia przeznaczone do zbierania drobnych elektrośmieci, takich jak płyty CD, tonery, telefony, drobna elektronika (np. piloty i myszki komputerowe), a także ładowarki, baterie i żarówki energooszczędne.

Wspomniane pojemniki zostały zamontowane na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład ZM, a dokonano tego w ramach projektów pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” i „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”. Oba przedsięwzięcia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Partnerami projektów są Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

23 pojemniki na elektroodpady by chronić bioróżnorodność

Jak wskazał ZM, pojemniki stanowią wsparcie dla kampanii realizowanej na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności, mającej na celu uświadomić mieszkańców o zagrożeniach płynących z niewłaściwego postępowania z odpadami. Związek tłumaczy przy tym, że elektroodpady, czyli wszystkie sprzęty działające na prąd lub baterie zawierają toksyczne związki, w tym metale ciężkie, które po wydostaniu się np. z zardzewiałej baterii czy rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych, powietrza i tym samym zatruwają siedliska fauny i flory.

Tymczasem zebrane w pojemnikach drobne elektrośmieci będą przekazywane do specjalistycznych zakładów przetwarzania tego typu odpadów, dzięki czemu szkodliwe substancje w nich zawarte nie przedostaną się do środowiska.

Na podstawie www.czystyregion.pl i www.facebook.com

fot. i rys. ZM „Czysty Region”

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu