22 obiekty czeka rekultywacja

Wystartował projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. W konferencji inaugurującej ten projekt wzięli udział przedstawiciele władz województwa, gmin, wyższych uczelni oraz instytucji finansowych. Wydarzenie odbyło się 30 października 2014 r. w Toruniu.
 
konferencja Toruń
 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie dotyczy rekultywacji 22 zamkniętych składowisk odpadów, zlokalizowanych w gminach woj. kujawsko-pomorskiego. – To jeden z największych projektów proekologicznych realizowanych przez nasze gminy w ostatnich latach – powiedziała Małgorzata Walter, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Problem niezrekultywowanych składowisk jest trudny do rozwiązania, bo pociąga za sobą duże koszty, na które gminy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Efektem tego przedsięwzięcia będzie rekultywacja ponad 23 hektarów zdegradowanych terenów.
 
Lokalne władze zdają sobie sprawę, jak ważnym ogniwem systemu gospodarki odpadami w Polsce jest edukacja. Stąd też na teranie zrekultywowanych składowisk powstaną ścieżki edukacyjne. – Najważniejsze w działaniach na rzecz ochrony środowiska jest wywołanie u ludzi wrażliwości ekologicznej. Potem tworzy się chęć wiedzy – stwierdził dr inż. Rafał Kurczewski z Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy” w Poznaniu. – Ścieżki edukacyjne są świetnym narzędziem przekazywania wiedzy.
 
Koszt całego projektu szacowany jest na ponad 27,6 mln zł. Oprócz dofinansowania unijnego, zadanie jest wsparte środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Reszta pochodzi z budżetów województwa i gmin uczestniczących w projekcie.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu