20 ton mieszaniny odpadów

20 ton mieszaniny odpadów w transgranicznym transporcie bez zezwolenia

20 ton mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych i gum oraz odpadów z budowy i rozbiórki miało trafić do jednego z krajów azjatyckich. Kontrola inspektorów lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego trwała 12 godzin, a w jej efekcie stwierdzono, że zatrzymany transport był nielegalny. Jak zaznacza Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), przewoźnikowi grozi nie tylko wysoka kara finansowa.

Kara więzienia za 20 ton mieszaniny odpadów w transgranicznym transporcie?

22 lipca br. na krajowej „dwójce”, w Worońcu, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali pojazd ciężarowy, przewożący 40-stopowy kontener morski. Ciężarówka jechała do portu w Gdyni. Kontener miał trafić do jednego z krajów azjatyckich. Po sprawdzeniu jego zawartości, okazało się, że przewożone są w nim odpady. Nie wynikało to jednak ani z dokumentów okazanych inspektorom ITD, ani z oznakowania pojazdu. Na miejsce kontroli zostali wezwani inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ). Jak wskazała ITD, ładunek stanowił mieszaninę odpadów tworzyw sztucznych i gum (kod 19 12 04) oraz odpadów z budowy i rozbiórki (kod 17 09 04). Stwierdzono również, że przewoźnik i nadawca nie posiadali zezwolenia wymaganego na tego typu przemieszczanie odpadów. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Policji, ponieważ transport odpadów niezgodny z przepisami wypełnia znamiona czynu zabronionego i jest zagrożony karą pozbawienia wolności – zaznaczyła ITD.

20 ton mieszaniny odpadów i postępowanie administracyjne

Zestaw przewożący 20 ton mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych i gum oraz odpadów z budowy i rozbiórki został odholowany na wyznaczony parking. Konsekwencją przewozu odpadów bez dokumentu potwierdzającego ich rodzaj i oznakowania środka transportu oraz wywozu odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia jest wszczęcie postępowania administracyjnego, zagrożonego karą finansową.

Na podstawie www.gov.pl

fot. ITD

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny