17 nowych proekologicznych śmieciarek

17 nowych proekologicznych śmieciarek

Na fakt, że zarówno w Polsce, jak i na całym świecie nastąpił dynamiczny rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze – zwrócił uwagę Urząd Miasta Łodzi (UM). W ślad za Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Łodzi (MPO), magistrat podał, że ta miejska spółka zakupiła 17 nowych proekologicznych śmieciarek, czyli pojazdów do odbioru odpadów.

17 nowych proekologicznych śmieciarek – realizacja ustawowego zobowiązania

Magistrat wskazuje, że na ulicach miasta spotkać można nie tylko „diesle”, „benzyny” i auta zasilane LPG, czyli gazem płynnym, ale także coraz więcej pojazdów z napędem hybrydowym. Pojawiają się także auta zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG) – zwraca uwagę UM i podaje za MPO: „Tak zwana >>ustawa o elektromobilności<<, zobowiązała nasza Spółkę do rozpoczęcia stosowania paliwa alternatywnego do napędu samochodów wykorzystywanych w ramach realizacji zadań powierzonych i dlatego zakupiliśmy 17 nowych proekologicznych pojazdów do odbioru odpadów”.

Są to samochody ciężarowe, w tym sześć sztuk pojazdów jednokomorowych, z zabudową bezpylną. Również sześć pojazdów to samochody dwukomorowe z zabudową bezpylną. Jedna śmieciarka, to pojazd jednokomorowy z zabudową bębnową, a dwie śmieciarki są trzykomorowe i z zabudową bezpylną. Jeden pojazd do odbioru odpadów jest jednokomorowy i wyposażony w żuraw. Zamówienie MPO objęło także jeden samochód z zabudową kontenerową z prasą.

17 nowych proekologicznych śmieciarek będzie jeździć po ulicach Łodzi

Pierwsze spośród 17 nowych proekologicznych śmieciarek będzie można zobaczyć na ulicach Łodzi już w sierpniu br. Kolejne dojadą do miasta w listopadzie.

17 nowych proekologicznych śmieciarek

Przy okazji UM podkreśla, że CNG bardzo dobrze nadaje się jako paliwo. Metan jest najprostszym węglowodorem, zatem jego spalaniu nie towarzyszy emisja związków rakotwórczych ani dymów (redukcja wynosi nawet 99%), a emisja dwutlenku węgla jest znacznie mniejsza niż w przypadku silników zasilanych benzyną czy olejem napędowym.

Dodatkowym atutem jest fakt, że silniki zasilane gazem ziemnym pracują znacznie ciszej. Jak wskazuje łódzki magistrat, pojazdy zasilane CNG generują nawet o 40% mniej hałasu, niż samochody na paliwa konwencjonalne.

Łączny koszt inwestycji to niemal 17,7 mln zł netto (niespełna 21,77 mln zł brutto). Dzięki zakupowi 17 nowych proekologicznych śmieciarek MPO od listopada br. będzie dysponowało 74 pojazdami (ładowność pow. 3,5 t) do odbioru odpadów, z czego 23% będą stanowiły pojazdy proekologiczne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x www.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu