12-krotna poprawa!

Zwiększenie efektywności gospodarki odpadami na terenie powiatów tucholskiego i sępoleńskiego – taki cel ma projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola”. Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi udało się pozyskać dofinansowanie na te inwestycję.
 
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego z perspektywą na lata 2018-2023, składowisko odpadów w Bladowie ma być jedną z 17 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Główne elementy realizowanego przedsięwzięcia to sortownia odpadów, kompostownia i kwatera nr II wraz z niezbędną infrastrukturą.
 
Wartość zadania to ponad 21 mln zł. Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 7,3 mln zł. Wśród źródeł finansowania znajdują się też środki budżetu państwa – niemal 1,3 mln zł.
 
Do tej pory wszystkie trafiające do zakładu odpady były deponowane na składowisku. Teraz, dzięki sortowni, ze strumienia odpadów odzyska się dodatkowo ponad 1000 Mg/rok surowców wtórnych. Natomiast kompostownia ma przyczynić się do tego, że ilość tzw. frakcji drobnej zmniejszy się o ok. 2000 Mg/rok, zaś uzyskany po kompostowaniu stabilizat zostanie wykorzystany do rekultywacji terenów zdegradowanych (1,8 tys. Mg/rok). A zatem po realizacji projektu udział procentowy odpadów unieszkodliwionych w sposób inny niż składowanie powinien osiągnąć 56,3%. W stosunku do tego sytuacji bieżącej wielkość ta wzrośnie niemal 12-krotnie!
 
Na podstawie: http://pk.tuchola.pl, www.wfosigw.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu