100% opakowań przyjaznych środowisku

100% opakowań przyjaznych środowisku

Firma Henkel poinformowała, że postawiła przed sobą ambitny cel – do 2025 r. 100% opakowań produktów firmy ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania (zobowiązanie nie dotyczy opakowań środków klejących, w przypadku których pozostały osad może uniemożliwić recykling).

Henkel zadeklarował ponadto osiągnięcie do tego czasu jeszcze jednego proekologicznego wskaźnika. Mianowicie do 2025 r. plastikowe opakowania produktów tej firmy, oferowanych na rynku europejskim, mają być w 35% wytwarzane z plastikowych odpadów.

100% opakowań przyjaznych środowisku do 2025 r. – zobowiązanie firmy Henkel

To kolejny krok dla firmy Henkel, która podejmuje działania prowadzące do stopniowego zmniejszania śladu ekologicznego swoich operacji. Jak zaznacza firma, jej obecne podejście do problemu opakowań jest zakorzenione w przeświadczeniu, że świat będzie w stanie naprawdę skutecznie ograniczyć wykorzystywanie deficytowych surowców dopiero wówczas, gdy materiały poddawane powtarzalnym procesom recyclingu będą mogły wielokrotnie użyte krążyć nawet latami w obiegu gospodarczym.

By osiągnąć zamierzone cele firma zamierza realizować działania w obrębie trzech kluczowych obszarów. Pierwszy z nich to pozyskiwanie surowców ze zrównoważonych źródeł. Henkel zobowiązał się wykorzystywać w produkcji opakowań w zdecydowanie większym stopniu plastik pochodzący z recyklingu oraz surowce odnawialne takie jak karton czy papier.

Drugim kluczowym obszarem jest projektowanie inteligentnych opakowań. Odnawialne lub pochodzące z recyklingu materiały opakowaniowe cechują się różnymi właściwościami pod względem stabilności i wyglądu. Warunkiem koniecznym, by zastąpić nimi wcześniej wykorzystywane materiały, jest odpowiednie projektowanie opakowań. Dlatego Henkel będzie kładł nacisk na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających ograniczać ilość materiałów opakowaniowych wykorzystywanych podczas transportu i w procesach logistycznych.

100% opakowań przyjaznych środowisku

Trzeci i ostatni z kluczowych obszarów to zamykanie obiegu. Firma zobowiązała się wspierać recykling. W tym celu zawiera umowy partnerskie, wspierające wdrażanie skutecznych systemów segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto, Henkel będzie testować rozwiązania, takie jak uzupełniające opakowania wielokrotnego użytku, aby umożliwiać konsumentom ponowne korzystanie z opakowań oryginalnych. Kolejne kierunki innowacji to poszukiwanie materiałów biodegradowalnych, spełniających międzynarodowe standardy kompostowania.

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Dążenie ku gospodarce o obiegu zamkniętym ma obecnie większe niż kiedykolwiek znaczenie dla firm, konsumentów, rządów i innych organizacji, ponieważ jedynie ponowne użycie i recykling jak największej ilości materiałów pozwoli nam racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami planety. Ta idea przyświeca nam przy projektowaniu ekologicznych opakowań. Wspólnie z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości chcemy tworzyć produkty z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, by „zamykać obieg” — z korzyścią nie tylko dla ludzi, ale i całej naszej planety – mówi Kathrin Menges, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel.

Firma podkreśla także, że prawdziwy postęp w przechodzeniu na przyjazne środowisku opakowania będzie możliwy tylko wtedy, gdy firmy z różnych branż i różnych ogniw łańcucha wartości będą ze sobą współpracować. Dlatego też Henkel, wraz z szeregiem partnerów, pracuje nad tworzeniem innowacyjnych opakowań i wspieraniem lepszej infrastruktury recyklingu.

Henkel wskazuje, że uczestniczy np. w inicjatywie „New Plastics Economy” realizowanej przez fundację Ellen MacArthur Foundation. Inicjatywa skupia różnych interesariuszy i ma zmienić przyszłość tworzyw sztucznych i przyspieszyć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Henkel współpracuje również z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank. Podmiot ten działa na rzecz ograniczenia zaśmiecenia oceanów odpadami plastikowymi, dając równocześnie lepsze szanse życia osobom ubogim. Usuwając odpady plastikowe ze swojego środowiska, mogą one zarobić pieniądze, otrzymać potrzebne artykuły lub skorzystać z wybranych usług. Zebrany plastik jest następnie poddawany recyklingowi.
Więcej informacji o podejściu firmy do kwestii prokologicznych opakowań można znaleźć na jej stronie internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Henkel

fot. sozosfera.pl, rys. Henkel

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny