O zwiększonej funkcji społecznej

Las Wiączyński w Łodzi i starania o nadanie statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej

Łódź złożyła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wniosek o przyznanie całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej. Poinformował o tym Urząd Miasta Łodzi (UM).

Status lasu o zwiększonej funkcji społecznej ma pomóc w ochronie kompleksów leśnych

Jak wskazał UM nadanie takiego statusu pozwoliłby na skuteczniejszą ochronę przed wycinkami, które mają miejsce w tym rejonie. Podobne działania planowane są wobec innych terenów wokół Łodzi, m.in. Lasów w Grotnikach.

Pismo od prezydent Łodzi jest częścią apelu, z którym do Lasów Państwowych zwrócili się: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz wójt gminy Nowsolna. Mają oni na celu wspólną ochronę tego leśnego kompleksu, który ich zdaniem jest „niezwykle cennym składnikiem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ziemi łódzkiej”.

Las Wiączyński to teren często odwiedzany przez mieszkańców Łodzi. Organizowane są w nim imprezy sportowe i innego rodzaju wydarzenia. Tymczasem, w ostatnich latach stał się on miejscem wycinek drzew, co przyczyniło się do uszczuplenia zasobów leśnych i sprawiło, że zasoby te niebezpiecznie się zmniejszają – podkreślił magistrat.

Łódź, , będzie starała się objąć podobną ochroną wszystkie kompleksy leśne w aglomeracji łódzkiej. Taki sam wniosek zostanie przygotowany w sprawie lasów w okolicy Grotnik.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ???

Partner Portalu

Partner Portalu