Źródliska pod ochroną

Źródliska Wzgórz Sokólskich to kolejny obszar Natura 2000 w woj. podlaskim, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ustanowił plan zadań ochronnych. Teren ten zajmuje powierzchnię blisko 50 ha i jest zlokalizowany w granicach powiatu sokólskiego, w gminach Sidra i Nowy Dwór.
 
kwiatek
 
Obszar składa się z trzech izolowanych przestrzennie fragmentów. Każdy z nich stanowi wyspę środowiskową w krajobrazie rolniczym, obejmującą swoimi granicami torfowisko źródliskowe wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. Występujące tu kopuły źródliskowe osiągają rekordowe w skali Polski wysokości – do 7,25 m, a w ich budowie udział biorą martwice wapienne o znacznej miąższości.
 
Źródliska Wzgórz Sokólskich to jedyny znany specjalny obszar ochrony siedlisk w Polsce, gdzie można spotkać w jednym miejscu aż trzy gatunki poczwarówek Vertigo spp.,wpisanych do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Tym samym należy do najcenniejszych obszarów dla ochrony ślimaków związanych z torfowiskami i źródliskami w Polsce.
 
Opracowanie projektu planu zadań ochronnych zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Natura 2000 Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich – projekty planów zadań ochronnych”.
 

Partner Portalu

Partner Portalu