zrewitalizują park miejski

Zrewitalizują park miejski

Mieszkańcy Brwinowa (woj. mazowieckie) w połowie 2021 r. będą mogli cieszyć się urokami parku miejskiego, który zostanie zrewitalizowany – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zagospodarowanie zielonego serca miasta, w tym utworzenie edukacyjnego ogrodu botanicznego, będzie kosztowało 5,7 mln zł, a działanie zostanie wsparte unijną dotacją w wysokości 2,1 mln zł.

Dzięki unijnym środkom zrewitalizują park miejski

To kolejny etap ekologicznych działań w brwinowskim parku zaznacza NFOŚiGW. Tym razem zagospodarowana zostanie istniejąca część parku oraz przylegający do niej teren, gdzie ma powstać edukacyjny ogród botaniczny. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami liczy sobie ponad 4,5 ha, a prawie pół hektara stanowić będzie dodatkowa przestrzeń biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów. Zakres przedsięwzięcia przewiduje m.in. prace związane z urządzeniem zieleni, a także wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia oraz budowę alejek.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w taki sposób, że powstanie możliwie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych. Roślinność będzie tworzyć dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Zaplanowano m.in. ustawienie budek lęgowych i karmników dla ptaków.

Nasadzenia drzew i krzewów wokół terenu inwestycji mają na celu stworzenie enklawy ciszy ze względu na sąsiedztwo ruchliwych ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie ekranów oddzielających teren kolejowy od parku pnączami pozwoli na uzyskanie efektu zielonej ściany i dodatkową barierę oddzielającą. Dodatkową atrakcję będzie stanowić mała architektura, obejmująca ławki, altanę, kosze oraz plac zabaw.

Umowę w sprawie dofinansowania poprawy jakości środowiska miejskiego podpisano 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu. Swe podpisy pod dokumentem złożyli Dominik Bąk, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Arkadiusz Kosiński, burmistrz Gminy Brwinów.

Pieniądze, które pomogą stworzyć wymarzone miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Brwinowa będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.5) w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

 

reklama