Znak dla Natury

Z końcem października br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim sfinalizowała prace polegające na uzupełnieniu i aktualizacji oznakowania obszarów Natura 2000 tablicami informującymi o tej formie ochrony przyrody.
 
W sumie zamontowano 23 nowe tablice. Stanowią one zarówno czytelne wskazanie danego obszaru Natura 2000, jak i zawierają informacje o jego szczególnej wartości.
 
Na terenie województwa lubuskiego wyznaczonych jest 75 obszarów Natura 2000, z tego 63 to tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, 11 – to obszary specjalnej ochrony ptaków, a jeden to obszar o podwójnym statusie ochrony. Zajmują one łącznie 25,65% powierzchni województwa.
 

Partner Portalu

Partner Portalu