Zielony Fundusz

Zielony Fundusz utworzony w stolicy

Warszawa utworzyła zupełnie nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście. Zielony Fundusz to platforma współpracy z coraz szerszym gronem przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy – podkreśla Urząd m.st. Warszawy (UM).

Wsparcie proekologicznych inicjatyw miasta

Zrównoważony rozwój Warszawy leży w interesie wszystkich mieszkańców stolicy. Wspólnie budujemy miasto, w którym można żyć w ścisłym kontakcie z naturą i oddychać czystym powietrzem. Niestety, od pewnego czasu coraz mocniej redukuje się budżety samorządów, zabiera kolejne środki, z których moglibyśmy finansować inwestycje. Dlatego cieszymy się, że coraz więcej firm bierze na siebie współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój miejsc, które są im bliskie. Z myślą o nich uruchamiamy Zielony Fundusz – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Stołeczny magistrat zaznacza, że Zielony Fundusz umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie proekologicznych inicjatyw miasta, takich jak programy „Milion drzew dla Warszawy” czy „Zielone Ulice”. Mechanizm ten pozwoli im także na realizację własnych pomysłów na zazielenienie stolicy, które przyczynią się do rozwoju przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców, zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście czy wsparcia ogrodnictwa miejskiego.

Zielony Fundusz – pozyskane środki zasilą budżet miasta

Celem Funduszu jest także zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za miejską przestrzeń. Im będzie ona bardziej zielona, tym bardziej atrakcyjna i korzystna dla zdrowia. To projekt nowoczesny i innowacyjny, dzięki któremu znajdziemy się w gronie innych dużych światowych metropolii, które szukają różnych źródeł finansowania proekologicznych działań – podkreśliła Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju.

Środki pozyskiwane w ramach Zielonego Funduszu będą zasilać budżet Warszawy. Przydzielony im odrębny obszar funkcjonalny umożliwi ich wydatkowanie wyłącznie w obszarze Zielonego Funduszu. Z darczyńcami zawierane będą stosowne porozumienia, w których jasno określony będzie cel przeznaczenia środków – tłumaczy UM.

Zielony Fundusz wesprze realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Według magistratu, uruchomienie Zielonego Funduszu wesprze Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zgodnie z którymi miasta powinny zwiększać udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie zwiększać bioróżnorodność. Dlatego przy tworzeniu tego mechanizmu stolica podjęła współpracę z organizacją pozarządową, Global Compact Network Poland (GCNP), będącą częścią inicjatywy United Nations Global Compact – platformy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dla systemu ONZ miasta są kluczowym elementem walki o zachowanie bioróżnorodności i mogą stać się optymalnymi habitatami dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wymaga to mądrego zarządzania przestrzenią zieleni, jej zrównoważonym rozwojem i takim jej wkomponowaniem w tkankę miejską, aby zwiększając udział terenów parkowych, łąk, skwerów, nasadzeń drzew oraz krzewów, systematycznie powiększał się udział zieleni w mieście, co poprawia jakość życia mieszkańców, ale także innych gatunków, dla których miasto jest lub może się stać przestrzenią do życia. To z tego powodu zdecydowaliśmy się na powołanie wspólnie z Warszawą inicjatywy Zielonego Funduszu, gdzie we współpracy z biznesem i mieszkańcami zazielenimy nasze miasto – tłumaczył Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy UN GCNP.

Stolica za wzorem największych metropolii

Tworząc Zielony Fundusz Warszawa dołącza do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż, które realizują od lat tego typu inicjatywy – podkreśla UM. Magistrat dodaje, że miasta wybierają różne formuły realizacji inicjatyw związanych z nasadzeniami i tworzeniem terenów zieleni, w tym granty, crowdfunding, a także współpracę z biznesem i inne.

Jako przykład takich działań UM wskazuje londyński Greener City Fund czy The New York City Green Relief & Recovery Fund. To ustanowiony przez burmistrza miasta w maju 2020 r. – fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty na rzecz zieleni.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)