zielony budżet w Katowicach

Zielony budżet w Katowicach –piąta edycja programu

Zielony budżet w Katowicach – mieszkańcy po raz piaty mogą zgłaszać swoje propozycje. Informację przekazał Urząd Miasta Katowice (UM). Nabór wniosków rozpocznie się 11 marca, a zakończy 8 kwietnia. Do dyspozycji mieszkańców są 3 mln zł. 2,4 mln zł podzielono na 22 dzielnice, przewidziano też 0,6 mln zł na projekty ogólnomiejskie.

Zielony budżet w Katowicach kolejny raz zazieleni miejską przestrzeń

– Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze. W czterech poprzednich edycjach Zielonego budżetu mieszkańcy złożyli 715 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 347 zadań na kwotę przekraczającą 10,5 mln zł – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście – dodał.

Mieszkańcy mogą składać wnioski za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie bo.katowice.eu. Będą one przechodziły weryfikację formalną i merytoryczną. Najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku wybierze specjalna komisja.

Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienił Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM).

Magistrat wskazał też, że Zielony Budżet miasta Katowice pomaga dostrzec potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Działaniami, które można zgłaszać są m.in. nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizacja zieleni małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych. Na dofinansowanie liczyć mogą też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii. Pierwszy etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników potrwa od 9 kwietnia do 23 maja. Drugi etap – od 24 maja do 11 września – w jego ramach zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji. Zespół Oceniający będzie pracować od 12 do 23 września, zaś 30 września nastąpić ma ogłoszenie wyników jego pracy i wybór inwestycji do realizacji.

Dzielnicowa Giełda Pomysłów i zrealizowane w ramach Zielonego Budżetu inwestycje

Inspiracje czerpać można z dzielnicowej giełdy pomysłów. Dzięki ankietom przygotowanym w obrębie jednej dzielnicy mieszkańcy mogli wskazać pomysły na zmianę w swoim otoczeniu. Wypełniono 371 ankiet, a najchętniej proponowane opcje dotyczyły infrastruktury drogowej i rowerowej – 214, zieleni miejskiej i małej architektury – 174, kultury i integracji mieszkańców – 133. 110 propozycji z kategorii „Zieleń miejska i mała architektura” najlepiej wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice. Urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, nasadzenia drzew i innych roślin w Bogucicach czy na osiedlu Paderewskiego, łąki kwietne na osiedlu Tysiąclecia, ogród deszczowy na bażantowie – te inwestycje UM wskazał jako zrealizowane dzięki poprzednim edycjom zielonego budżetu. Dodatkowo, w ostatnich miesiącach zakończono realizację parku kieszonkowego u zbiegu ul. Markiefki i Piotra w Bogucicach, lawendowej czytelni przy Bibliotece Śląskiej oraz zazielenienie okolic przystanków komunikacji miejskiej w Dąbrówce Małej. W bieżącym roku realizowane będzie 108 zadań z poprzedniej edycji zielonego budżetu. Więcej informacji o Zielonym Budżecie miasta Katowice można znaleźć na stronie bo.katowice.eu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZZM w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu