Zielone dachy w Krakowie

Zielone dachy w Krakowie z wytycznymi?

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że opracował wstępny projekt wytycznych do tworzenia dachów z wykorzystaniem intensywnej zieleni na budynkach w Krakowie. Jest zatem możliwe, że niebawem zielone dachy w Krakowie będą mogły być bogatsze o roślinność wysoką.

Jak podaje krakowski magistrat, na polecenie Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, główny architekt miasta przygotował założenia do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i planów miejscowych, które umożliwią w przyszłości powstawanie w Krakowie budynków z wysokimi krzewami, a nawet drzewami na dachach.

Zielone dachy w Krakowie z zielenią intensywną

Krakowski UM podkreśla, że z roku na rok w zauważalny jest rosnący trend do zazieleniania dachów. Głównie wykorzystuje się do tego zieleń ekstensywną – niską (o grubości podłoża od 5 do 10 cm) z wykorzystaniem rozchodników. Tymczasem wytyczne, do przygotowania których zdopingowany został główny architekt miasta, dawałyby możliwość zastosowania na dachach krakowskich budynków zieleni intensywnej (o grubości podłoża od 30 do 50 cm). Taką zieleń stanowią wysokie krzewy, trawy a nawet niższe drzewa.

Najważniejszymi założeniami wytycznych są: możliwość stworzenia wyższej attyki, grubszych stropów, a także utrzymania cięższej zieleni, zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania i korzystania przez mieszkańców z zielonego otoczenia na dachu – mówi Tomasz Bobrowski, główny architekt miasta.

Jak wylicza UM, zaletą zielonych dachów jest zmniejszenie tzw. wysp ciepła, retencja wody, produkcja tlenu, a także – co ważne z punktu widzenia Krakowa – pochłanianie pyłów. Zielone dachy w Krakowie mogą być zatem narzędziem walki o dobrą jakość powietrza.

Prace nad wytycznymi rozpoczęły się na początku 2019 r. W lipcu zostały zaprezentowane na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury, która je pozytywnie zaopiniowała.

Na początku września założenia zostały przedstawione i omówione z pracownikami Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UM.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama