Zielone aleje

Zielone aleje przy drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW) kontynuuje program odtwarzania zielonych alei przy przebudowanych drogach wojewódzkich. Ponad 300 kolejnych drzew pojawiło się przy drodze wojewódzkiej nr 553 pomiędzy Toruniem i Wybczem (powiat toruński). Trwają nasadzenia w sąsiedztwie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP). Drzewa utworzą przy drogach zielone aleje – zapewnił urząd marszałkowski.

Zielone aleje dla oczu i przyrody

W ubiegłym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zainicjował program odtwarzania przydrożnych alei, które są charakterystycznym elementem krajobrazu Kujaw i Pomorza. Pierwsze takie zadania zostały zrealizowane przy drodze wojewódzkiej nr 553 łączącej Toruń z Wybczem. Drzewa, 255 lip, zasadzono wzdłuż odcinka drogi przebiegającego przez miejscowość Dębiny – poinformował UMWKP.

Niedawno zakończył się drugi etap nasadzeń przy DW 553 – wzdłuż drogi zasadzono 309 lip. Najwięcej drzew pojawiło się w rejonie miejscowości Świerczynki, Pigża i Łubianka. Podobnie jak w ubiegłym roku wykonawca zadania został zobowiązany do kilkuletniej pielęgnacji drzew.

Jak przekazał urząd marszałkowski, droga wojewódzka nr 553 komunikuje m.in. Toruń z miejscowościami położonymi w gminach Łubianka i Unisław. Trasa o długości 21 km została zmodernizowana w poprzedniej dekadzie. Wcześniej zbudowano ścieżkę rowerową z Torunia przez Łubiankę do Unisławia po śladzie dawnej linii kolejowej – przypomniał UMWKP.

Kolejny etap zielonej inwestycji

Trwają nasadzenia przy pasie drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno. Aż 5 tys. drzew – klonów, dębów, lip, buków, grabów i jesionów – będzie pełnić m.in. funkcję izolacyjną. Pomogą zatrzymać pyły z drogi oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Drzewa sadzone są za rowami odwadniającymi, w bezpiecznej odległości od jezdni. W programie nasadzeń uwzględniono ograniczenia wynikające m.in. z występowania podziemnej infrastruktury gazociągowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Zadanie zakończy się w listopadzie – zapewnił UMWKP.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie. Łączy bowiem północną część regionu (Świecie, Chełmno, Brodnicę i Wąbrzeźno) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Oficjalne otwarcie 30-kilometrowej kompleksowo zmodernizowanej trasy odbyło się we wrześniu.

Na podstawie: kujawsko-pomorskie.pl

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu