Zielona Stolica

Słoweńska Lublana otrzymała tytuł „Europejskiej Zielonej Stolicy 2016”. Pokonała tym samym 11 innych europejskich aglomeracji, które zgłosiły swój akces w konkursie. O ten prestiżowy tytuł mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 200 tys. mieszkańców, posiadające dokumenty strategiczne, w których m.in. zakłada się osiągnięcie wysokich standardów ochrony środowiska oraz zobowiązuje do realizacji ambitnych celów dotyczących poprawy stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 
Kandydatury ocenia się wedle 12 wskaźników: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, zarządzania transportem miejskim, terenów zieleni, zwalczania hałasu, wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza, zużycia wody, oczyszczania ścieków, ekoinnowacji i trwałego zatrudnienia, zarządzania środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawności energetycznej.
 
Lublana została wyróżniona za podnoszenie świadomości ekologicznej wśród swoich mieszkańców. Uznanie jury zyskała również strategia zrównoważonego rozwoju „Vision 2025”, która skupia plany w zakresie ochrony środowiska, mobilności, energii i transportu elektrycznego. Ponadto Lublana poczyniła znaczące postępy w realizacji polityki ekologicznych („zielonych”) zamówień publicznych, które aktualnie obejmują aż 70% wszystkich zakupów czynionych przez miasto.
 
Szczególnego podkreślenia wymaga podejście lokalnych władz do transportu w mieście. W ciągu ostatniej dekady obszar ten znacząco się zmienił – z aglomeracji wręcz zdominowanej przez samochody, przechodząc do proekologicznych rozwiązań. W 2013 r. Lublana zmodyfikowała przepływ ruchu w obrębie miasta w celu ograniczenia ruchu samochodowego i nadania pierwszeństwa pieszym, rowerzystom i komunikacji miejskiej. Według statystyk, z roku na rok wzrasta również liczba osób poruszających się rowerami. Miasto ma także ambitne plany dotyczące lokalnego transportu – do 2020 r. jedna trzecia wszystkich podróży miejskich będzie realizowana komunikacją miejską, pieszo lub rowerem.
 
Finaliści poszczególnych edycji tego konkursu (oprócz Lublany również Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga i Bristol) stanowią doskonałe przykłady, w jaki sposób szacunek dla środowiska, dobra jakość życia i wzrost gospodarczy mogą być z powodzeniem łączone.
 
Na podstawie: www.eea.europa.eu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny