„Zieleń w Krakowie”

„Zieleń w Krakowie” – akcja społeczno-edukacyjna

Krakowianie już udowodnili, że nie jest im obojętny los drzew. Są przeciwni wycinkom i pragną, aby pojawiło się więcej zielonych przestrzeni – prywatnych i publicznych – przekonuje Urząd Miasta Krakowa (UMK).

To właśnie z tego powodu wchodzi w życie kolejna edycja zielonej kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, pod nazwą „Zieleń w Krakowie”.

„Zieleń w Krakowie” – start akcji

Po zakończonej sukcesem kampanii „Drzewo za drzewo”, która miała na celu edukowanie i informowanie Krakowian o konieczności sadzenia młodych drzew w miejsce tych, które są usuwane, czas na kolejny krok – uznał krakowski magistrat. Tym razem Wydział Kształtowania Środowiska UMK podjął się organizacji akcji społeczno-edukacyjnej, której celem jest zapoznanie mieszkańców miasta i jego okolic z prawidłową pielęgnacją nowych drzew i racjonalnym ich sadzeniem, szczególnie na prywatnych gruntach.
– Wraz z akcją „Zieleń w Krakowie” chcemy przekazać podstawową, fachową wiedzę na temat sadzenia i pielęgnowania zieleni na terenie miasta i w jego okolicach. „Zieleń w Krakowie” ma zachęcić wszystkich do pielęgnacji i racjonalnego sadzenia drzew. W ramach kampanii nie zabraknie merytorycznych materiałów, przygotowanych we współpracy ze znanymi i cenionymi dendrologami, ekologami i botanikami. Organizator akcji przewiduje wydanie m.in: Poradnika „Zieleń w Krakowie”, który będzie kwintesencją elementarnych podstaw pielęgnacji drzew, do wykorzystania przez wszystkich amatorów zieleni. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska chętnie udzielają na ten temat porad i informacji – mówi Maciej Różycki, kierownik Referatu Ochrony Zieleni, Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

„Zieleń w Krakowie”.

Po masowej wycince drzew i krzewów, jaka miała miejsce w 2017 r., w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zaostrzyła ona przepisy w przypadku, gdy osoby fizyczne chcą pozbyć się zieleni ze swojego gruntu. Wciąż jednak, mimo konieczności uzyskiwania zgód od gminy na wycinkę, pozostawione zostały luki prawne, które dają obywatelom pewną swobodę decydowania o losie drzew – podkreśla magistrat.

By decyzje w sprawie drzew były rozsądne

Działania uświadamiające są bardzo ważne, aby mieszkańcy podejmowali świadome i rozsądne decyzje w tej kwestii. Dlatego „Zieleń w Krakowie” będzie kontynuacją informowania o dobrych praktykach, które pozwolą nasadzonej roślinności przetrwać i rosnąć przez dziesiątki kolejnych lat.

Z doświadczeń pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska, wynika że liczba drzew, które są usuwane z powodów złego stanu fitosanitarnego lub negatywnego oddziaływania na sąsiadujące obiekty, mogłaby zostać w zauważalny sposób zmniejszona, gdyby właściciele w odpowiednim czasie podjęli próby właściwej pielęgnacji oraz gdyby osoby, które sadziły te drzewa, wybierając miejsce do sadzenia kierowały się również pewną perspektywiczną oceną oddziaływania na otoczenie w czasie kiedy drzewo osiągnie rozmiary drzewa dorosłego – zaznacza UMK.

Z rozmów z mieszkańcami wynika, że w dalszym ciągu jest niewielka świadomość jakie zabiegi można wykonywać, że rynek usług w tym zakresie cały czas się rozbudowuje i że nie trzeba skazywać drzewa od razu na usunięcie. Analogicznie sprawa wygląda z doborem drzewa do miejsca, w którym zostanie posadzone. Sadzone niewielkie drzewa w bliskiej odległości od budynków cieszą oko, jednakże z czasem staja się przeszkodą, poprzez zacienianie, uszkadzanie przez korzenie fundamentów, ścian lub chodników.
Jak zaznacza krakowski magistrat, właściwy dobór gatunków pozwala na ograniczenie wycinki m.in. drzew posiadających kruche drewno, których łamiące się i spadające gałęzie przy większych podmuchach wiatru powodują uszkodzenia zaparkowanych pod nimi samochodów. Jednocześnie dobór gatunków odpowiednich do warunków wilgotnościowych danego miejsca ogranicza problemy związane z przesuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem gruntu które finalnie mogą prowadzić do obumierania drzewa.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl, rys. UMK