„Wuzetki” na terenach zieleni

Zawieszone „wuzetki” na terenach zieleni w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował, że Marek Bajdak, który pełni funkcję prezydenta Rzeszowa, podjął decyzję o zawieszeniu kilkunastu postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zawieszone „wuzetki” na terenach zieleni, dotyczą planowanych inwestycji m.in. w rejonie ul. Spacerowej i terenów nad Wisłokiem przy ul. Podwisłocze – wskazuje magistrat.

Zawieszone „wuzetki” na terenach zieleni – podstawą wyrok WSA

Jak zaznacza UM, podstawą prawną do podjęcia decyzji o zawieszeniu postępowań o wydanie wuzetek dla inwestycji na terenach zieleni, był wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Łodzi (WSA). Sąd uznał bowiem, że jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to takie postępowanie administracyjne zawiesza się do momentu sporządzenia planu.

Zawiesiłem postępowania, bo wymagały tego przepisy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów o charakterze publicznym, a do takich zaliczają się tereny zielone, obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli ich nie ma, należy zawiesić wnioski o wydanie warunków zabudowy – mówi Marek Bajdak.

Zawieszone „wuzetki” na terenach zieleni – efekt kontroli NIK

Prezydent na razie zawiesił 13 postępowań na ośmiu ulicach – wylicza UM. Oprócz ul. Spacerowej i Podwisłocze wstrzymano postępowania dotyczące „wuzetek” dla inwestycji planowanych m.in. na ul. Bałtyckiej, św. Filipa, Słocińskiej czy Na Skały. Zawieszone postępowania dotyczą zarówno wysokich bloków, domów w zabudowie szeregowej, jak i budynków jednorodzinnych.

– To są dane na poniedziałek 19 kwietnia. Sytuacja cały czas się zmienia, gdyż sprawdzane są kolejne lokalizacje inwestycji, czy nie kolidują z terenami zielonymi – tłumaczy Katarzyna Leśko, kierująca Wydziałem Architektury w rzeszowskim magistracie.

Te decyzje o zawieszeniu „wuzetek” to częściowo efekt kontroli jaką od NIK prowadzi w urzędzie, a dotyczy ona właśnie terenów zielonych. Postępowania będą sukcesywnie zawieszane do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dodaje Marek Bajdak.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner merytoryczny