5000 nowych sadzonek

Zasadzili 5000 nowych sadzonek

W ubiegłym roku IVECO Poland podpisało umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie. Na mocy tej umowy Ecobal zobowiązał się do posadzenia na zlecenie IVECO Poland łącznie 5000 nowych sadzonek. Działka leśna, która znajduje się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskimi, jest właśnie tym miejscem, w którym 27 kwietnia br. IVECO Poland wraz ze swoimi pracownikami oraz firmą Ecobal dokonało nasadzenia nowego lasu #LASIVECO.

5000 nowych sadzonek – IVECO Poland we współpracy z Ecobal

Firma zwraca uwagę, że realizując strategię wspierania zrównoważonego rozwoju, IVECO Poland zawarło z Ecobal trzyletnią umowę partnerską, na mocy której Ecobal na zlecenie IVECO Poland zobowiązał się do posadzenia łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 ha, a łączna powierzchnia lasu objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 ha. Zgodnie z dobrą praktyką i możliwymi terminami nasadzenia lasu, realizacja tego działania została zaplanowana i odbyła się 27 kwietnia. Teren leśny, na którym dokonano nasadzenia został przygotowany do tej aktywności przez Ecobal. Pracownicy IVECO Poland otrzymali odpowiednie przeszkolenie w zakresie techniki sadzenia drzew i własnoręcznie posadzili sadzonki takich gatunków drzew, jak dęby i graby. Gatunki te zostały wybrane przez Nadleśnictwo Dwukoły zgodnie z planem zagospodarowania lasu, aby zachować jak największą bioróżnorodność na tym terenie.

5000 nowych sadzonek – efekt zaangażowania w ochronę środowiska

Jestem dumny, że pracownicy IVECO Poland wykazali tak wielkie zaangażowanie i zasadzili #LASIVECO własnoręcznie. Robimy wspólnie wielki krok w kierunku dekarbonizacji, a szczególnie cenny jest osobisty wkład każdego z nas. Współpraca IVECO Poland z Ecobal, jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i działania na jego rzecz, szczególnie w kontekście lokalnym. Inicjatywa ta jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Jest ona jednym z lokalnych działań, które prowadzimy i jesteśmy przekonani, że posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego – powiedział Daniel Wolszczak, dyrektor generalny IVECO Poland.

Pracują na rzecz ochrony środowiska

IVECO Poland, jako firma od dawna zaangażowana w zrównoważony rozwój i pierwszy patron działki leśnej Ecobal, wyznacza trendy w sektorze transportowym w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska. Dzielimy z IVECO te wartości: intensywnie pracujemy na rzecz ochrony planety dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez ochronę lasów oraz prowadzimy działania edukacyjne dotyczące śladu węglowego – uczymy jak go zrozumieć i zrównoważyć – powiedział Don de Jong, założyciel Ecobal. – Cieszymy się, że wraz z IVECO, poprzez zasadzenie 5000 nowych drzew i dalszą ochronę pozostałej powierzchni leśnej, dokonujemy znaczącego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju – dodał.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. IVECO Poland

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny