Zakup drzew i krzewów miododajnych

Wzorem ubiegłorocznej akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych, także i w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) postanowił realizować projekt pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”.

Zakup drzew i krzewów miododajnych – 57 gmin i sześć jednostek organizacyjnych

Jak zaznaczył UMWŚ, w tegorocznej akcji chęć uczestniczenia zgłosiło 57 gmin i sześć jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, które wspólnie posadzą 1598 sadzonek drzew miododajnych oraz ponad 3056 krzewów. W piątek (15 października) Andrzej Bętkowski, marszałek województwa i Marek Bogusławski, wicemarszałek regionu podpisali umowy przystąpienia do projektu z przedstawicielami czterech gmin oraz czterech samorządowych jednostek organizacyjnych.

Inicjatorem projektu, promującego bioróżnorodność, produkcję ekologicznej żywności oraz poprawę jakości środowiska w regionie jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. – Nasz projekt cieszy się wielką popularnością. Jest to budujące, gdyż ochrona owadów zapylających rośliny jest bardzo istotna, zwłaszcza, że spada ich populacja – powiedział marszałek Bętkowski. – Wydatkując ponad 57000 zł, zakupiliśmy i przekażemy samorządom oraz instytucjom 1598 sadzonek drzew oraz ponad 3056 krzewów. Na sfinansowanie zadania przeznaczono 39750 zł z budżetu województwa świętokrzyskiego oraz 26500 zł dofinasowania pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – dodał marszałek, który zaznaczył, że samorząd wspiera też świętokrzyskich pszczelarzy, aby ich rodziny pszczele zimą były bezpieczne i przetrwały mrozy.

Zakup drzew i krzewów miododajnych dla poprawy bioróżnorodności

Program wpisuje się w działania przyjęte przez Komisję Europejską, dotyczące rozwoju Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. To przekłada się na większą liczbą produktów ekologicznych, lepszej jakości żywność i zdrowie mieszkańców regionu. Dziękuje wszystkim, którzy angażują się w projekt – zaznaczył wicemarszałek Bogusławski.

Umowy podpisali: Katarzyna Kondziołka, burmistrz Zawichostu, Dominik Łukasik, burmistrz Wodzisławia, Hubert Żądło, wójt Bałtowa, Marek Juszczyk, burmistrz Skalbmierza, Aleksandra Stachniak, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej i Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Województwo świętokrzyskie obok samorządów województw podkarpackiego i wielkopolskiego jest liderem nasadzeń drzew miododajnych w Polsce. Na terenie województwa świętokrzyskiego zostaną posadzone: lipa drobnolistna (354 szt.), klon pospolity (332 szt.), klon tatarski (244 szt.), jarząb pospolity (228 szt.), ewodia aksamitna (137 szt.), jabłoń rajska (303 szt.), śnieguliczka biała (470 szt.), irga błyszcząca (1556 szt.) oraz budleja Dawida (1030 szt.).

Elementy Strategii Bioróżnorodności

Do głównych elementów Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej należy m.in. zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych oraz powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, a także zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r. – wylicza UMWŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UMWŚ