Zahamować naturalną sukcesję

W rezerwatach przyrody w woj. kujawsko-pomorskim przeprowadzono wykaszanie i usuwanie drzew i krzewów. Wszystko w ramach działań, których celem jest ochrona muraw kserotermicznych i halofitów.
 
Prace odbyły się na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Koszenie objęło łącznie ok. 20 ha powierzchni i dotyczyło rezerwatów: Skarpy Ślesińskie, Ostnicowe parowy Gruczna, Zbocza Płutowskie, Góra Św. Wawrzyńca i Ciechocinek.
 
Przeprowadzone działania były niezbędne, aby zahamować naturalną sukcesję i zachować murawy kserotermiczne, będące ostoją wielu cennych gatunków roślin, np. miłka wiosennego, ostnicy Jana czy zawilca wielkokwiatowego. Siedliska te są częściowo zlokalizowane na terenie obszarów Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 oraz Dolina Noteci PLH300004 i stanowią cel ochrony tych obszarów.
 
Ponadto na niewielkiej powierzchni usunięto trzcinę zagrażająca rozwojowi halofitów, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019.
 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu