Zachęcają do sadzenia drzew

Zachęcają do sadzenia drzew

Zasadzeniem kilkunastu klonów przy ul. Kanał Kohna, przedstawiciele częstochowskiego samorządu zainicjowali jesienną akcję pn. „Posadźmy drzewo”. Jak podaje Urząd Miasta Częstochowy (UM) na miejskich działkach wyznaczono miejsca, w których instytucje, firmy i osoby prywatne mogą sadzić drzewa. Należy to jednak wcześniej uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska UM.

Radni i prezydent zachęcają do sadzenia drzew w Częstochowie

Wszystkim nam zależy na tym, żeby zieleni w Częstochowie było jak najwięcej. Dlatego zachęcamy, aby sadzić nowe drzewa – zarówno na własnych działkach, jak i na gruntach miejskich. Częściej mówi się o sytuacji, gdy jakieś drzewo na terenach miejskich musi zostać wycięte. Oczywiście każdego drzewa – niezależnie od okoliczności – szkoda. Jednak trzeba pamiętać, że tylko w obecnym i minionym roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu, w ramach prowadzonych inwestycji, posadził lub jeszcze posadzi do końca roku blisko 2400 drzew i blisko 28 tysięcy krzewów, a Wydział Ochrony Środowiska UM – 1140 drzew i 8 tys. krzewów. Łącznie daje to ponad 3,5 tys. drzew i 36 tys. krzewów w ciągu dwóch ostatnich lat – powiedział w czasie inauguracji akcji Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta.

Częstochowski magistrat podkreśla, że mimo ograniczonych środków, jakie może z budżetu przeznaczyć na utrzymanie zieleni, rokrocznie stara się dbać o korzystny bilans między liczbą drzew, które – z różnych względów – trzeba usunąć, a drzewami, które w zamian są nasadzane.

„Każde posadzone drzewo będzie mieć pozytywny wpływ na miejską przestrzeń, w której żyjemy. Im więcej ich posadzimy tym większy będzie ten wpływ na jakość powietrza oraz ograniczenie skutków niekorzystnych zmian klimatu, jakie dotykają nas w coraz większym stopniu” – wskazuje magistrat.

W czasie inauguracji akcji „Posadźmy drzewo” prezydent miasta, radne i radni posadzili przy Kanale Kohna 13 klonów.

Zachęcają do sadzenia drzew w odpowiedzi na zmiany klimatu i zagrożenie smogiem

Częstochowski UM zaznacza, że inicjatywa pn. „Posadźmy drzewo” jest realizowana w ramach programu „Zielona Częstochowa” i ma zachęcać do zasadzenia własnego drzewka w mieście w odpowiedzi na zmiany klimatu, zagrożenie smogiem oraz liberalizację przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowa

 

reklama