W rezerwacie przyrody

Zabiegi ochronne w rezerwacie przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) poinformowała, że w 2018 r. na terenie rezerwatu przyrody Dąbrowa Polańska wykonano działania ochronne polegające na pielęgnacji młodego drzewostanu dębowego.

Prace pielęgnacyjne przeprowadzono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule.

W rezerwacie przyrody Dąbrowa Polańska wykonano działania ochronne

Rezerwat przyrody Dąbrowa Polańska zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Polany (Nadleśnictwo Marcule), w gminie Iłża. Jest to rezerwat leśny, a jego powierzchnia wynosi ponad 28,5 ha. Został on ustanowiony w 2000 r. Ochroną jest tu objęty naturalnie wykształcony zespół świetlistej dąbrowy. Chrakteryzje go liczący ok. 100 lat drzewostan dębu bezszypułkowego i sosny pospolitej oraz stanowiska chronionych i rzadkich roślin. Na terenie rezerwatu rozpoznano 150 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich lilię złotogłów, dzwonek brzoskwiniolistny, groszek czerniejący, bukwicę lekarską oraz ciemiężyk białokwiatowy.

W ramach zabiegów usunięto drzewa chore, osłabione i obumierające. Biomasa pozyskana w wyniku tych działań została wywieziona poza obszar rezerwatu.

Jak zaznacza RDOŚ, zmniejszenie zwarcia drzewostanu wpłynie na poprawę odporności i zdrowotności młodych drzew. Prace przeprowadzone zostały zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych i stanowiły kontynuację działań podejmowanych w latach ubiegłych.

Przy tej okazji RDOŚ informuje, że jednym z elementów stanowiących zagrożenie dla celu ochrony rezerwatu jest intensywny rozwój podszytu zacieniającego runo charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy. Stąd też w ocenie regionalnej dyrekcji, zabiegi pielęgnacyjne poprawią warunki kluczowe dla utrzymania prawidłowego rozwoju tego siedliska, umożliwiając dostęp promieni słonecznych do dna lasu.

Na podstawie warszawa.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Warszawie

 

reklama