Resort ogranicza wyręby w lasach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej (PAP), poinformowało, że ogranicza wyręby w najważniejszych polskich lasach. Chodzi o wyręby przewidziane na 2024 r. Resort podał główne powody ograniczenia wyrębów. Są wśród nich ochrona cennych puszcz, zachowanie lasów wykorzystywanych przez wielotysięczne aglomeracje i lasów uzdrowiskowych oraz deficytowość nadleśnictw. O szczegółach decyzji poinformowała minister Paulina Hennig-Kloska w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2024 r. w Warszawie.

Priorytet: ochrona lasów

Ochrona lasów to jeden z priorytetów nowego rządu – przekonuje MKiŚ. Jak podaje resort, taki obowiązek wynika również ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją Pauliny Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska, wprowadzone zostaną ograniczenia wycinki na 10 obszarach. Obszary te to: Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka i Trójmiejski Park Krajobrazowy. Ograniczenia wyrębów dotyczą także lasów zlokalizowanych w okolicy Iwonicza-Zdroju i Wrocławia.

Od słów przechodzimy do czynów. Podjęliśmy decyzję o wydaniu pierwszej decyzji o ograniczeniu i wstrzymaniu wycinek najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Czas wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze. Pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, w którym znajdzie się więcej obszarów i które będzie konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządami i lokalnymi społecznościami – mówiła w trakcie konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ministerstwo ogranicza wyręby w najcenniejszych fragmentach lasów

Minister podkreśliła, że chodzi o ograniczenie wyrębów w najcenniejszych fragmentach lasów – starodrzewach w wieku 100-200 lat, lasach wodochronnych oraz górskich. W niektórych przypadkach starodrzewy, w których ograniczono prace mają unikalne walory historyczne i kulturowe – podkreślił resort. Chodzi np. o bory augustowskie, które niezbędne są do kontynuowania bartnictwa, stanowiącego niematerialne dziedzictwo ludzkości.

Ograniczenie wyrębów planowanych na 2024 r. wynika z potrzeb i uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych – zaznaczył MKiŚ.

Jak wyjaśniał Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska ograniczenia wycinek nie będą przekraczały 20-30% planowanych wyrębów. Ograniczenia lub zamiana prac w takim właśnie przedziale dopuszczone są w umowach z wykonawcami prac. Znaczna część lasów, w których resort ogranicza wyręby otacza aglomeracje miejskie, takie jak Gdańsk, Wrocław czy Białystok. Ma to szczególne znaczenie w adaptacji do zmieniającego się klimatu oraz retencjonowania wody. Tym samym jest ważne dla zabezpieczania obszarów miejskich przed powodziami.

Resort ogranicza wyręby – pomoże specjalna zakładka na stronie internetowej

Jak podkreślił wiceminister Dorożała, tereny, na których resort ogranicza wyręby, to obszary planowanych parków narodowych. Tereny te należą też do obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu, to także leśne kompleksy promocyjne. W trakcie konferencji wiceminister Dorożała zapowiedział, że na stronie internetowej MKiŚ powstanie specjalna zakładka. Za jej pośrednictwem będzie można informować o miejscach, które warto objąć dodatkową ochroną. – Będziemy je dokładnie analizować. Strona pozwoli w sposób aktywny wyjść do lokalnych społeczności – mówił.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu