Wypuszczony na wolność bielik

Wypuszczony na wolność bielik

9 lutego, w okolicy Dychowa, został wypuszczony na wolność bielik, który od 22 stycznia br. przebywał w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ). Ptaka znalazł i zabezpieczył leśnik – Cezary Żmijewski. Dzięki współpracy ze Sławomirem Rubachą (ze Stowarzyszenia Ochrony Sów), bielik został przetransportowany do ośrodka uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Według przekazanych informacji ptak nie próbował wzbijać się w powietrze, a w okolicy głowy i dzioba widoczna była krew.

Wypuszczony na wolność bielik, który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym

Bielik – prawdopodobnie samica po piątym kalendarzowym roku życia – w „Ptasim Azylu” został poddany antybiotykoterapii, a oprócz nieznacznego pęknięcia dzioba nie stwierdzono innych niepokojących objawów. Ptak prawdopodobnie uległ wypadkowi komunikacyjnemu i odniósł obrażenia w wyniku zderzenia z samochodem. Pod koniec pobytu bielika w ośrodku, dzięki firmie KGK Pro, ptak został wyposażony w nadajnik GPS. – Dzięki temu będziemy mogli śledzić pozycję bielika, tzn. miejsce gniazdowania, żerowania. Pozwoli nam to np. wyznaczyć strefę ochrony gniazda. Śledzenie sygnału GPS daje nam też możliwość reakcji, jeśli z ptakiem będzie działo się coś niepokojącego, np. nadawanie sygnału GPS z jednego miejsca przez dłuższy czas – powiedziała dr Ewa Burda z „Ptasiego Azylu”.

Logger (GPS) został założony pod okiem Sławomira Rubachy ze Stowarzyszenia Ochrony Sów oraz Łukasza Czajki z Komitetu Ochrony Orłów. Są to kompetentne i doświadczone osoby w zakładaniu takiego sprzętu dzikim ptakom szponiastym. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby bielik poradził sobie na wolności, a dzięki technologii możemy dalej śledzić jej poczynania i reagować w razie niepokojących sygnałów – dodała inż. Marlena Żak-Baraniak, również pracująca w „Ptasim Azylu”.

Przy wypuszczeniu bielika obecny był także prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ, w którego strukturze funkcjonuje „Ptasi Azyl”.

Wypuszczony na wolność bielik z logerem GPS/GSM

Przy okazji uczelnia wskazuje, że zielonogórska firma KGK Pro zajmuje się rozwijaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zarówno związanych z tworzeniem oprogramowania, jak i sprzętu. Od kilku lat koncentruje się głównie na produkcji i udoskonalaniu logerów GPS/GSM pozwalających na śledzenie i monitorowanie dzikich zwierząt. Urządzenia te umożliwiają zarówno śledzenie różnych rozmiarów ptaków oraz ssaków (np. wilków), jak i, dzięki wbudowanym czujnikom, analizę ich zachowania. Dostarczone dane pozwalają naukowcom nie tylko na dokładniejsze poznanie życia tych gatunków, ale również niejednokrotnie pomagają uratować ich zdrowie lub życie, gdy znajdą się one w sytuacji, która im zagraża. Dział badań i rozwoju przy współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi stale pracuje nad wprowadzaniem nowych rozwiązań, które pozwalają dostarczyć jeszcze więcej danych i informacji dla coraz większej – liczby gatunków.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. E. Burda

reklama