wypracują proekologiczne standardy ulic

Wypracują proekologiczne standardy ulic

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia (UM) we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację Standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich. Aktualizacja ma uwzględniać zieleń i rozwiązania proekologicznego gospodarowania wodą opadową.

W ramach konsultacji wypracują proekologiczne standardy ulic we Wrocławiu

Jak zaznacza UM, dokument jest bardzo ważnym elementem polityki zrównoważonego zarządzania i planowania miasta. Zawierać on będzie m.in. aktualizację katalogu przekrojów ulic aktualnie obowiązującego we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia oraz szereg informacji służących planowaniu, projektowaniu i realizacji ulic z uwzględnieniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi o takie elementy jak ogrody deszczowe i zróżnicowane pasy zieleni, wygodne, a zarazem dobrze wyglądające.

Autorzy opracowania chcą wspólnie z mieszkańcami wypracować wzór ulicy, który spełni potrzeby mieszkańców Wrocławia i pozostanie w zgodzie z ekologią. Zieleń, zatrzymywanie wody opadowej, ławki czy drogi dla rowerów to tylko niektóre z zagadnień, które będą poruszane podczas konsultacji.

W związku z tym wrocławski magistrat zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety, która dotyczy zarówno ulic osiedlowych jak i tych miejskich, po których poruszają się tramwaje, rowery, samochody czy piesi. Urzędnicy zapraszają także do udziału w spotkaniach, podczas których będzie można porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać przyjazna ulica.

Konsultacje potrwają do 6 maja br. Tematem dyskusji będzie przestrzeń ulicy miejskiej widziana oczami mieszkańca i jego potrzeby związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni. W szczególności omawiane będą poszczególne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Dyskutowane będą różne układy tych elementów w ulicach osiedlowych i miejskich oraz propozycja mieszkańców przyjaznego im wzoru ulicy.

Efektem konsultacji ma być wypracowanie z mieszkańcami wzoru ulicy zgodnego z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.

Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. UM Wrocławia

reklama

 

reklama

reklama