Wykup gruntów atrakcyjnych przyrodniczo

Wykup gruntów atrakcyjnych przyrodniczo przez TPN

Tatrzański Park Narodowy (TPN) otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo.

Jak podaje NFOŚiGW, całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 247 tys. zł.

NFOŚiGW wspiera wykup gruntów atrakcyjnych przyrodniczo

Projekt TPN-u nosi tytuł „Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) podlegających prawu pierwokupu”. Uzyskał on dotację z NFOŚiGW w wysokości ponad 218 tys. zł.

Dotacja z NFOŚiGW pozwoli wykupić działki położone w granicach TPN-u, zlokalizowane na obszarze Natura 2000 Tatry, w rejonie Polany Lichajówki. Po wykonaniu przez park prawa pierwokupu, grunty staną się własnością Skarbu Państwa. Tego typu wykup działek prywatnych przez park narodowy, także w tym przypadku, odbywa się według stawek rynkowych i nie ma charakteru wywłaszczeniowego – zaznacza NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazuje, że TPN nie jest osamotniony w tego rodzaju inicjatywach. Podobne działania podejmują także pozostałe parki w Polsce. NFOŚiGW zwraca uwagę, że choć pojawiają się głosy krytyczne, iż powierzchnia polskich parków narodowych jest zbyt mała wobec wielkości naszego kraju (oraz w porównaniu do form ochrony przyrody w niektórych innych państwach) to długofalowe plany ochrony środowiska w Polsce zakładają dla nich np. właśnie możliwość wykonania prawa pierwokupu gruntów prywatnych mieszczących się w ich granicach. Skutkuje to rozszerzaniem przez parki narodowe czynnych działań ochronnych funkcjonujących tam ekosystemów. Przed wykupem zasadniczo bywa to tylko ochrona krajobrazowa.

Umowa przekazania grantu została podpisana przez Małgorzatę Adamską, dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW oraz Szymona Ziobrowskiego, dyrektora TPN-u. Źródłem dofinansowania dla TPN-u jest program priorytetowy NFOŚiGW pt. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1 Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama