Wrocław zazieleni 100 ulic

Wrocław zazieleni 100 ulic

Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) oraz Wrocław Rozmawia zapraszają do udziału w akcji zazieleniania wrocławskich ulic.

Na ten cel Urząd Miejski we Wrocławiu (UM) przeznaczy 2 mln zł, które pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”.

Jak podaje UM, do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne. Warunek jest jeden – zaznacza wrocławski magistrat – zazielenią się jedynie działki gminne, ze szczególną preferencją dla ulic lokalnych i osiedlowych. Posadzone zostaną drzewa i krzewy, a także wysiane łąki.

Wrocław zazieleni 100 ulic na 100-lecie niepodległości

Zależy nam na tym, aby Wrocław był zielonym miastem i aby w tym zazielenianiu brali czynnie udział mieszkańcy. Chcemy, żeby czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu. To bardzo ważne. Lokalne zielone miejsca oprócz tego, że pięknie wyglądają, wprowadzają dobry nastrój do sąsiedzkich spotkań – mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

Mieszkańcy swoje propozycje lokalizacji mogą zgłaszać przez trzy tygodnie od 9 do 30 lipca br. – Przygotowujemy aplikację, która od 9 lipca będzie dostępna na portalu wroclaw.pl. Bardzo liczymy na to, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w naszej akcji. Proces weryfikacji zgłoszeń zajmie nam z 3-4 tygodnie, ale liczymy na jak największą liczbę propozycji lokalizacji. Im więcej mieszkańców weźmie udział, tym lepiej – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Na mapie, która zostanie uruchomiona od poniedziałku 9 lipca na stronie internetowej www.wroclaw.pl/rozmawia znajdą się lokalizacje zaproponowane przez mieszkańców. Propozycje muszą zawierać krótki opis miejsca (nazwa ulicy, odcinek do nasadzenia lub zasiania), rodzaj zieleni: drzewo, krzew lub łąka kwietna. Każde zgłoszenie należy potwierdzić kodem SMS – informuje UM.

Na jednym osiedlu realizujemy nasadzenia przy maksymalnie pięciu ulicach. Zależy nam, aby nowa zieleń pojawiła się w możliwie różnych częściach miasta i miała możliwie różną formę. Ale byłoby idealnie, gdyby mieszkańcy zgłaszając swoje pomysły, identyfikowali się z tymi drzewami. To będą ich drzewa, posadzone przez ZZM – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

O tym, gdzie pojawią się nowe nasadzenia, zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zazieleni się pierwszych 100 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji. Propozycje będą merytorycznie weryfikowane przez ZZM. Akcja sadzenia drzew, krzewów i siania łąk kwietnych rozpocznie się jesienią tego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

rys. UM we Wrocławiu

 

reklama