Wnioski z IV edycji Zielonego Budżetu po weryfikacji merytorycznej

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów z IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Spośród 201 zgłoszonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 156. Najpóźniej do 29 września br. będzie wiadomo, które zadania będą realizowane w 2024 r. – podał Urząd Miasta Katowice (UM).

156 działań możliwych do realizacji w ramach IV edycji Zielonego Budżetu

– Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. Za nami kolejny etap prac związanych z weryfikacją merytoryczną tegorocznych wniosków mieszkańców złożonych do Zielonego Budżetu. Możliwych do realizacji jest 156 działań, które teraz przeanalizuje zespół ekspertów – powiedzial Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podczas weryfikacji merytorycznej miejskie jednostki oraz wydziały UM analizowały m.in. koszt oraz możliwość realizacji zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Po analizie, pozytywną rekomendację otrzymało 77% zgłoszonych propozycji, czyli 156 wniosków, w tym 23 ogólnomiejskie i 133 lokalne. Całkowity koszt zgłoszonych zadań to ponad 6,4 mln zł – wskazał magistrat.

Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie projekty z pięciu dzielnic: Śródmieścia, Os. Witosa, Bogucic, Zarzecza i Podlesia. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach: Ligota-Panewniki i Załęże (11 projektów) oraz Wełnowiec-Józefowiec i Kostuchna (9).

Czego dotyczą projekty w IV edycji Zielonego Budżetu?

Wiele zgłoszonych projektów dotyczy zazielenienia przestrzeni miejskiej, nasadzenia nowych kwiatów i krzewów, a także uporządkowania i rewitalizacji terenów zieleni. W kilku dzielnicach zgłoszono projekty dotyczące upiększenia i odnowienia szkolnych lub przedszkolnych ogródków (Śródmieście, Os. Witosa, Szopienice-Burowiec). Wśród pomysłów pojawiło się także utworzenie na Zawodziu lawendowego ogrodu. Oprócz wizualnej poprawy otoczenia miałby on stanowić strefę relaksu i służyć do lawendowej aromaterapii. Mieszkańcy zaproponowali również stworzenie łąk kwietnych (Os. Paderewskiego-Muchowiec, Janów-Nikiszowiec). Wśród propozycji znalazło się też utworzenie lokalnych zbiorników na deszczówkę (Zawodzie, Szopienice-Burowiec, Wełnowiec-Józefowiec). Wśród pomysłów Zielonego Budżetu znalazło się też zakupienie domków i budek dla zwierząt – jeży, nietoperzy, owadów (Os. Paderewskiego-Muchowiec, Janów-Nikiszowiec). Poza wymienionymi propozycjami pośród projektów można znaleźć także zadania integrujące społeczność lokalną. Ma się to realizować poprzez różnorodne spotkania o tematyce proekologicznej, np. warsztaty pszczelarskie, recyklingowe, florystyczne (Os. Tysiąclecia, Bogucice, Giszowiec, Zarzecze). Proponowane warsztaty kierowane są do różnych grup wiekowych – dodaje katowicki magistrat.

Przed wnioskami prace zespołu oceniającego

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap, jakim są prace zespołu oceniającego. Będzie on trwał do 27 września br. Zadaniem zespołu będzie zarekomendowanie do realizacji tych projektów, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice. Będą to projekty, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska przyrodniczego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele strony społecznej, UM i środowisk naukowych.

Lista zadań wybranych w ramach IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice ma być znana do 29 września br. Pełną informację o procedurze wraz z wykazem wniosków znaleźć można na stronie bo.katowce.eu.

Co to jest zielony budżet?

Zielony Budżet to pula środków w wysokości 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta. Jest ona przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do UM, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZZM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu