Ustanowienie pomników przyrody

Wnioski o ustanowienie pomników przyrody – dąb Sylwan

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) od wiosny trwają działania prowadzone w ramach akcji „Pomniki dla Natury”, która – jak zaznaczają leśnicy – wpisuje się w obchody 100-lecia Cudu nad Wisłą, a także 140-tej rocznicy istnienia Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Podczas trwania tego projektu zostało już zgłoszonych 135 wniosków o ustanowienie pomników przyrody. Jeden z nich dotyczy dębu o imieniu Sylwan.

Ustanowienie pomników przyrody w ramach akcji „Pomniki dla Natury”

Jak przypomina RDLP, akcja została zainicjowana przez Organizację „Natura” i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się RDLP, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu.

Proponowane do objęcia ochroną obiekty to głównie drzewa odznaczające się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi wśród otaczającego je krajobrazu. Drzewa te, z racji swojej długowieczności, często były również „niemymi” świadkami dramatycznych wydarzeń historycznych, lub stanowiły ważne dla lokalnych społeczności symbole trwania natury w zmieniającym się świecie. Z tego też powodu leśnicy postanowili nadać niektórym pomnikom imiona, które mają upamiętnić, zarówno znaczące daty z naszych dziejów, jak też osoby związane lokalną historią i lasami – tłumaczy RDLP.

Ustanowienie pomników przyrody – skąd pomysł nadania imienia Sylwan?

Pomnikiem przyrody ma zostać, wyjątkowej urody dąb szypułkowy, który rośnie na terenie Nadleśnictwa Kielce w leśnictwie Dobrzeszów i wkrótce otrzyma imię Sylwan. Drzewo to mierzy 30 m wysokości, posiada 438 cm obwodu, a jego wiek jest szacowany na ponad 160 lat.

Zgodnie z przekazem mitologii rzymskiej Sylwan to bóg lasów i dzikiej przyrody, który był przedstawiany jako krzepki starzec w wieńcu z bluszczu. Imię Sylwan od 200 lat jest także nierozerwalnie związane z leśnictwem na ziemiach polskich – podkreśla RDLP i wskazuje, że taki właśnie tytuł nosi, najstarsze w Polsce i jedno z pierwszych na świecie, leśne czasopismo naukowe, które ukazuje się od 1820 r. Dla uczczenia przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy ukazania się pierwszego polskiego czasopisma leśnego, Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego, wspólnie z RDLP oraz Nadleśnictwem Kielce, wyszedł z inicjatywą nadania dębowi szypułkowemu rosnącemu na terenie leśnictwa Dobrzeszów, imienia Sylwan.

Ustanowienie pomników przyrody – dąb Sylwan czeka na uchwałę

Leśnicy podkreślają, że projektowany pomnik przyrody znajduje się w urokliwym miejscu, w pobliżu rezerwatu przyrody Góra Dobrzeszowska, wśród jodeł, buków i innych dębów. Drzewo odznacza się prostym pokrojem, zaś w dolnej części jego pnia widoczny jest tajemniczy ślad przypominający „bliznę”. Zgodnie z legendarnym przekazem jest to „pamiątka” po postrzale, którego dąb, będący jeszcze w latach swojej młodości, doznał od żołnierzy carskich.

Ustanowienie-pomników-przyrody-Dąb-Sylwan-i-postrzał-fot.-Jacek-Koba

Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody został już wstępnie zaakceptowany przez Gminę Łopuszno i czeka na oficjalne zatwierdzenie w postaci uchwały Rady Gminy. Jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, leśnicy planują zorganizowanie specjalnej uroczystości związanej z nadaniem imienia nowemu pomnikowi przyrody.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RDLP w Radomiu, której autorem jest Jacek Koba

fot. 2 x Jacek Koba