Akcja ochrony płazów

Wiosenna akcja ochrony płazów w Białymstoku

Grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa i ropucha szara jako pierwsze wybudziły się z zimowego snu i rozpoczęły migrację do miejsc rozrodu – zwrócił uwagę Urząd Miejski w Białymstoku (UM). W Białymstoku po raz dziewiąty wystartowała wiosenna akcja ochrony płazów – dodał magistrat. Ustawione w jej ramach, wzdłuż wytypowanych ulic, bariery ochronne uniemożliwią wtargnięcie zwierząt na jezdnie, a złapane w pułapki okazy przenoszone są w bezpieczne miejsca.

Akcja ochrony płazów wzdłuż wytypowanych dróg

Już w okresie wczesnowiosennym płazy rozpoczynają swoją coroczną wędrówkę do zbiorników wodnych w celu przystąpienia do rozrodu. Często trasy ich migracji są przecięte siecią dróg, na których ze względu na wzmożony ruch pojazdów – tłumaczy UM i dodaje, że w trakcie tej wędrówki wiele płazów ginie. Dlatego w Białymstoku od wielu lat, wzdłuż wytypowanych dróg, ustawiane są bariery ochronne oraz pułapki uniemożliwiające płazom wejście na jezdnię – podkreśla UM. Akcja ochrony płazów polega na tym, że złapane w pułapki wędrujące płazy, przenoszone są na drugą stronę drogi i wypuszczane w bezpiecznym miejscu. Po wypuszczeniu, zwierzęta te kierują się do zbiorników wodnych, w których przystąpią do rozrodu.

Przez osiem lat, od wiosny 2013 roku, dzięki podjętym działaniom w Białymstoku uratowano łącznie 5263 płazy. Tegoroczny początek migracji wygląda obiecująco, odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsce już 324 okazy różnych gatunków. Mamy nadzieję, że proces redukcji populacji tej ważnej grupy zwierząt spowalnia. Akcja ochrony płazów prowadzona w mieście wpisuje się w projekt zachowania bioróżnorodności Białegostoku – powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta.

Akcja ochrony płazów za prawie 20 tys. zł i z pierwszymi efektami

W tym roku pierwsze osobniki pojawiły się 28. marca, a do 1. kwietnia odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsce: 178 ropuch szarych, 42 żaby trawne, 86 żab moczarowych, a także dziewięć grzebiuszek ziemnych i sześć żab zielonych oraz trzy traszki zwyczajne – wylicza UM. Na uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba osobników grzebiuszki, zaliczanej do dość rzadkich gatunków oraz rekordowa liczba traszek – aż trzy sztuki – podkreślają urzędnicy.

Białystok zawarł umowę na wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w mieście z Maciejem Pućkowskim. Koszt to prawie 20 tys. zł.

Działaniami objęte zostały trzy miejsca: odcinek ul. F. Karpińskiego i Solnickiej, fragment Plażowej (naprzeciwko Stawów Dojlidzkich) oraz jedna z dróg odchodzących od ul. Generała Stanisława Maczka – dodaje UM.

Przy okazji UM wylicza, że w 2020 r. przeniesiono łącznie 300 płazów: ropuch szarych, żab moczarowych i trawnych oraz kumaków nizinnych. W poprzednich latach pojawiały się również gatunki rzadko spotykane na terenach miejskich, jak na przykład rzekotka drzewna czy traszka zwyczajna.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. UM w Białymstoku