promowania postaw proekologicznych

Wigierski Park Narodowy z partnerem ds. promowania postaw proekologicznych

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że nawiązała współpracę z Wigierskim Parkiem Narodowym (WPN), dzięki której w 2022 r. zostaną zrealizowane aktywności z zakresu promowania postaw proekologicznych, ochrony przyrody, popularyzacji aktywności sportowych na obszarach leśnych, aktywizacji młodzieży szkolnej oraz seniorów, a także edukacji na temat gatunków zwierząt występujących na terenach WPN-u. Działania te zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji PGE w ramach projektu „Z energią łączymy pokolenia”.

Współpraca nie tylko na polu inwestycji w odnawialne źródła energii

Współpraca z parkami narodowymi to istotny element działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska, spójny z naszą strategią biznesową, która zakłada realizację ambitnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Prowadząc w zielonej zmianie realizujemy nie tylko zakrojony na szeroką skalę plan zielonych inwestycji energetycznych, ale także szereg działań z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Wigierski Parki Narodowy to już piąty park narodowy, z którym podjęliśmy współpracę. Dzięki naszemu wsparciu wspólnie zrealizujemy działania edukacyjne, przyrodnicze i informacyjne skierowane zarówno do dzieci, jaki i dorosłych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Współpraca w zakresie promowania postaw proekologicznych – potrzeba określonego poziomu świadomości

Edukacja przyrodnicza jest istotną funkcją każdego parku narodowego w Polsce, w tym także Wigierskiego Parku Narodowego. Przywiązujemy ogromną wagę do jej wdrażania, rozwijania i ciągle poszukujemy nowych sposobów na podniesienie skuteczności naszych działań edukacyjnych. Przygotowanie ludzi do zachowywania równowagi między naturą i cywilizacją jest procesem długotrwałym i trudnym, a akceptacja równowagi i wszelkich konsekwencji z niej wynikających jest możliwa tylko przez osoby o określonym poziomie świadomości i kultury ekologicznej. Mówiąc krótko – ludzie nie zaczną chronić świata natury, jeśli wcześniej nie pokochają i nie zrozumieją go. Dzięki współpracy z Fundacją PGE możemy uruchomić cały nasz potencjał w zakresie edukacji przyrodniczej i zintegrować jednocześnie różne grupy odbiorców naszych imprez – począwszy od najmłodszych, młodzież, dorosłych, seniorów. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci istotnie zmienił się sposób rozumienia i doświadczania przyrody przez ludzi, jesteśmy świadomi globalnych zagrożeń środowiska naturalnego, ale nie mamy często osobistej relacji i doświadczania przyrody. W naszym programie stawiamy na bezpośredni kontakt z naturą – powiedział Tomasz Huszcza, dyrektor WPN-u.

Konkurs filmowy elementem współpracy w zakresie promowania postaw proekologicznych

Jednym z pierwszych wspólnych działań PGE i WPN-u jest organizacja konkursu „Energia z Lasu” polegającego na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego zjawiska zachodzące w przyrodzie, na terenie parku i otuliny. Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach WPN-u i Fundacji PGE.

W kwietniu br., dzięki wsparciu PGE, odbył się „Poranek Dzięcioła”, czyli wycieczka terenowa z obserwacją dzięciołów i innych ptaków bytujących na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Zrealizowany został także rodzinny trening sportowy na ścieżkach w Krzywem – „Przyrodnicze Warsztaty Ruchowe”, jak również „Noc Sów”, czyli wieczorne spotkanie z ornitologiem połączone z nasłuchem puszczyków występujących na obszarze parku.

Wkrótce odbędą się kolejne wydarzenia organizowane wspólnie przez Fundację PGE i WPN, m.in. cykl leśnych zajęć nordic walkig „Odetchnij lasem”, spotkania z ekspertami przyrodniczymi, wakacyjne pokazy filmów przyrodniczych, treningi sportowe dla rodzin i seniorów oraz wycieczki terenowe i zajęcia edukacyjne o zwierzętach występującymi w parku.

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy wyróżnia niezwykłe bogactwo jezior otoczonych rozległymi lasami. Oprócz największego i słynnego ze swej malowniczości jeziora Wigry, w parku znajduje się aż 41 naturalnych zbiorników wodnych. Przez park przepływa Czarna Hańcza, będąca dopływem Niemna. W północnej części parku płyną rzeki o bystrym nurcie: Kamionka, Wiatrołuża i Maniówka. Szczególnie wyróżnia się dobrze wykształconym i urozmaiconym krajobrazem pojeziernym najmłodszego zlodowacenia. Ten leśno-jeziorny krajobraz uzupełniają otwarte tereny wsi, pól i łąk, z urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu – wskazała PGE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wojciech Misiukiewicz

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny