Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy razem z naukowcami

Wielkopolski Park Narodowy (WPN) poinformował o zawarciu porozumień z dwoma Wydziałami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jedno z nich podpisane zostało z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Drugie natomiast z Wydziałem Leśnym.

Wielkopolski Park Narodowy i porozumienia z wydziałami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a wyżej wymienionymi wydziałami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zawarte zostały 19 grudnia br.

W tekście dokumentów wskazano, iż celem będzie wspólna realizacja przedsięwzięć dotyczących ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem WPN. Jako drugi cel wymieniono rozwój działalności edukacyjnej i naukowej.

Porozumienia podpisali: Zbigniew Sołtysiński, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz prof. dr hab. Piotr Łakomy, dziekan Wydziału Leśnego i prof. dr hab. inż. Jerzy Bykowski dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WPN

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama