więcej terenów zieleni

Więcej terenów zieleni – zagospodarowanie hałdy w Rudzie Śląskiej

Zrekultywowana w 2011 r. hałda przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej może stać się jednym z czterech demonstracyjnych wdrożeń, mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zieleni w woj. śląskim. Informację przekazał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Dotyczący tego miejsca wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród lokalizacji z subregionu centralnego, zgłoszonych w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Więcej terenów zieleni – ważny element rekultywacji

Działania pod hasłem „miasto zieleni” to jeden z filarów mojej wizji Rudy Śląskiej. Hałda przy ul. Niedurnego została przed ponad dekadą zabezpieczona przed emisją szkodliwych substancji i zazieleniona. Ale chcemy uczynić ją jeszcze bardziej przyjaznym miejscem – powiedział Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Położona w dzielnicy Nowy Bytom hałda powstała w XIX w. w wyniku działalności cynkowni „Rozamunda”. Po zakończeniu jej działalności, prawie dwa hektary żużlu, gruzu oraz wypalonego koksu zalegało w centrum miasta. Dzięki przeprowadzonej w 2011 r. rekultywacji, hałda zyskała nowy kształt oraz funkcję retencji wód opadowych. Na powstałej w ten sposób powierzchni wykonano warstwę uszczelniająca z gliny oraz przeprowadzono rekultywację biologiczną terenu – pojawiły się nowe nasadzenia m.in. drzew i krzewów.

więcej terenów zieleni

Magistrat podał, że inwestycja kosztowała 1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. Kilka dni temu UM poinformował, że hałda została zgłoszona do projektu prowadzonego przez Województwo Śląskie o nazwie LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jest to program realizowany z dofinansowaniem z Programu LIFE Unii Europejskiej, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach działania pn. „Koncepcje zwiększania obszarów zieleni”, w każdym z czterech subregionów ma zostać wdrożony demonstracyjne studium przypadku.

Na każdy z czterech terenów ma zostać przeznaczone ponad 467 tys. euro. W subregionie centralnym najwyższą ocenę uzyskał właśnie nasz wniosek dotyczący hałdy przy ul. Niedurnego. Kryteria oceny dotyczyły oczekiwanych korzyści dla jakości powietrza, całości oczekiwanych korzyści środowiskowych i społecznych oraz łatwości realizacji i podtrzymania efektów – podkreśla Aleksandra Skowronek, wiceprezydent miasta.

Potwierdzenie możliwości wykonania projektu

Zanim dojdzie jednak do podpisania umowy na wykonanie koncepcji nowego zagospodarowania, przeprowadzone mają zostać badania terenu. Mają one na celu potwierdzenie możliwości wykonania projektu. Jeśli nie wykażą żadnych przeszkód, będzie można przystąpić do opracowania koncepcji i realizacji wdrożenia. Efekty działań mają być na bieżąco monitorowane, a realizacje demonstracyjne replikowane w innych miejscach.

Magistrat przypomniał o pocynkowej hałdzie przy ul. 1 Maja, zrewitalizowanej przez miasto kilka lat temu. Wówczas po raz pierwszy w skali krajowej zastosowana została na tak szeroką skalę fitostabilizacja. Polega ona na pokryciu terenu taką roślinnością, która zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz metali ciężkich, a także stabilizuje zbocza. Koszt inwestycji wyniósł wtedy 4,5 mln zł. Większość pokryło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektów Lumat i Trakt Rudzki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu