wspiera ochronę pszczół

WFOŚiGW we Wrocławiu wspiera ochronę pszczół

Na Dolnym Śląsku rusza akcja zakładania łąk kwietnych oraz budowy uli i kłód bartnych.

Wszystko to z myślą o ochronie pszczół.

Fundusz wspiera ochronę pszczół na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) poinformował, że przeznaczył 3 mln zł na nowy program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku.

Powodem przekazania środków na ten cel jest fakt, że te pożyteczne owady na masowo wymierają. Przyczynami tego niebezpiecznego zjawiska są m.in. nadmierne stosowanie pestycydów w rolnictwie i niszczenie łąk oraz nieużytków, stanowiących dla pszczół dogodne miejsca do życia.

Pszczoły podtrzymują życie na Ziemi dzięki zapylaniu roślin. Bez działalności tych owadów nie istniałoby wiele roślin w naszym środowisku – podkreśla Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW. Nawet do 90% roślin w naszej strefie klimatycznej to gatunki owadopylne, a co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od aktywności owadów zapylających. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady – dodaje WFOŚiGW.

Wsparcie z dolnośląskiego WFOŚiGW będzie udzielane m.in. na zakup uli z wyposażeniem, na poidła dla pszczół, wyposażenie pracowni pszczelarskich, koszty zakupu leków i paszy oraz na zakładanie kłód bartnych. Te ostatnie to fragmenty pnia drzewa z wydrążoną dziuplą, zamocowane na drzewach. Kłody będą schronieniem dla dziko żyjących gatunków pszczół. Pieniądze z Funduszu umożliwią także zakładanie łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych. – Na łąkach zostaną posadzone sadzonki drzew i krzewów miododajnych: lip, klonów, wierzb i leszczyny – zaznacza Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW.

Program będzie realizowany w latach 2018-2020. Będą mogły z niego skorzystać samorządy, Lasy Państwowe, Parki Narodowe i Krajobrazowe, państwowe szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Program „Bartnicy Sudetów”

To nie jedyne działanie związane z ochroną pszczół dofinansowywane przez WFOŚiGW. Fundusz wspiera także zadanie „Bartnicy Sudetów”, na które wypłacił dotację w wysokości ok. 2,3 mln zł. Tymczasem całkowita wartość projektu Nadleśnictwa Międzylesie wynosi ponad 3,3 mln zł. – Dzięki pomocy finansowej z WFOŚiGW we Wrocławiu leśnicy wykonali dla dziko żyjących pszczół już 800 kłód bartnych ze świerkowych, wydrążonych pni – mówi Arkadiusz Wojciechowicz, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Już 700 tych leśnych uli zostało zawieszonych na drzewach. Do pięciu kłód wprowadziły się pszczoły. – Program zakłada produkcję i montaż w sumie 1000 kłód bartnych rozmieszczonych w 11 leśnictwach na obszarze ponad 10 tys. ha i ich monitoring w okresie sześciu lat – dodaje Dariusz Jesionowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl