Wartości geologiczne rezerwatów

Wartości geologiczne rezerwatów przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) odebrała ekspertyzy przyrodnicze opisujące wartości geologiczne, dla 25 wybranych rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wartości geologiczne rezerwatów woj. świętokrzyskiego w ekspertyzie

Ekspertyzami objęto cenne obiekty, wśród których znajdują się unikatowe na skalę światową formy geologiczne i obiekty paleontologiczne – podaje GDOŚ. Znalazły się wśród nich takie formy, jak fałd obalony w rezerwacie Ślichowice, zmarszczki wiatrowe w rezerwacie Kręgi Kamienne, ślady wyjścia zwierząt czworonożnych na ląd w rezerwacie Zachełmie, czy dowody stadnego życia dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie.

Jak podaje GDOŚ, w ramach prac przeprowadzono inwentaryzacji obiektów geologicznych, przeprowadzono ich waloryzację oraz wskazano m.in. zagrożenia, konieczne działania ochronne, miejsca proponowane do udostępnienia dla celów turystycznych oraz miejsca poboru prób do badań naukowych. Na podstawie zgromadzonych danych opracowane zostaną zadania ochronne, ścieżki dydaktyczne oraz usankcjonowane prawnie szlaki ruchu pieszego.

Opracowania wykonane na zlecenie RDOŚ-u dotyczą walorów geologicznych rezerwatów: Barcza, Biesak Białogon, Chelosiowa Jama, Gagaty Sołtykowskie, Góra Dobrzeszowska, Góra Rzepka, Góra Zelejowa, Góry Wschodnie, Kadzielnia, Kręgi Kamienne, Moczydło, Piekiełko Szkuckie, Przęślin, Perzowa Góra, Rezerwat Skalny im. J. Czarnockiego (Ślichowice), Skałki Piekło pod Niekłaniem, Skały pod Adamowem, Skały w Krynkach, Skorocice, Skowronno, Szczytniak, Wąwóz w Skałach, Wietrznia im. Z. Rubinowskiego, Wolica, Zachełmie.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Jest on współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama