W trosce o lasy miejskie

Wdrożenie programu ochrony bioróżnorodności oraz zakup kamer monitorujących – to główne założenia projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina”. Obejmie on obszar blisko 3 tys. ha. Inwestycja stanowi odpowiedź na wciąż zbyt liczne akty wandalizmu w lasach miejskich.
 
Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu pozwoli zmienić ten stan rzeczy, dlatego tak cenne jest unijne wsparcie w sektorze ochrony środowiska naturalnego. Pomorze Zachodnie to przede wszystkim obszary zieleni, stąd dbałość o ich jak najlepszy stan jest naszą powinnością – powiedział Andrzej Jakubowski, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego.
 
Potrzeba stworzenia programu wynika także z faktu, że lasy miejskie podlegają ciągłej degradacji spowodowanej wysokim stopniem ich użytkowania. Ich bogactwo naturalne służy przede wszystkim celom rekreacyjno-wypoczynkowym, ale – niestety – notuje się nielegalne pozyskiwanie drewna czy też wycinkę wartościowych drzew. Nierzadko to także teren dzikich wysypisk śmieci i gruzu.
 
Z rezultatów wdrożenia planu ochrony lasów miejskich ma skorzystać docelowo 200 tys. osób. Wdrażanie programu rozpoczęto już w maju br., a jego zakończenie zaplanowano w grudniu 2014 r. Wartość zadania to 200 tys. zł, jednak 75% tej kwoty stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Na podstawie: www.szczecin.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu