W razie schwytania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotował formularze służące do zgłaszania przypadków schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika objętego ochroną prawną oraz procedurę postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika. Arkusze te należy wypełniać zgodnie z posiadanymi informacjami i wiedzą.
 
Jak informuje poznański RDOŚ, w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku objętego ochroną ścisłąna terenie woj. wielkopolskiego, należyniezwłocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie:  www.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu