W oczekiwaniu na kandydatury

Do 30 września 2014 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do udziału w pierwszej edycji konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Jego celem jest promowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego.
 
Konkurs jest organizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Prof. dr hab. Janina Wengris (1907-1978) była zoologiem, entomologiem, współorganizatorką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pełniła m.in. funkcję prodziekana Wydziału Zootechnicznego, była też wicedyrektorem ds. naukowych w Instytucie Hydrobiologii i Ochrony Wód, członkiem Komitetu Ochrony Przyrody i Komitetu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonych dla Warmii i Mazur oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
 
Na podstawie: http://olsztyn.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu